آموزش فیزیک | Physics

معرفی فیزیک

فیزیک مطالعه اصول اساسی است که جهان فیزیکی اطراف ما را کنترل می کند و در مورد نیروها، حرکت، انرژی و مفاهیم دیگر در علم  فیزیک با استفاده از جبر و مثلثات اطلاعات می دهد.

در فیزیک، ما می خواهیم توضیح دهیم که چرا اجسام اطراف حرکت می کنند.

فیزیک، علمی است که با ساختار ماده و تعامل بین اجزای اساسی جهان قابل در ارتباط است. در فواصل زمانی وسیع تر، فیزیک (از فیزیکدان یونانی) با تمام جنبه های طبیعت در سطوح ماکروسکوپی و submicroscopic مرتبط است. محدوده مطالعه فیزیک شامل نه تنها رفتار اشیاء تحت نیروهای وارد شده است، بلکه همچنین طبیعت و منشاء نیروهای گرانشی، الکترومغناطیسی و نیروی هسته ای را در بر می گیرد. هدف نهایی آن، تشکیل چندین فرمول جامع است که با هم همه ی پدیده های متفاوت را توضیح دهد.

فیزیک علم فیزیکی پایه است. تا جایی که اخیرا فیزیک و فلسفه طبیعی به عنوان جایگزینی برای علم مورد استفاده قرار گرفتند، هدف آن کشف و تشکیل قوانین اساسی طبیعت است. همانطور که علوم مدرن توسعه یافت و به طور فزاینده ای تخصصی شد، فیزیک آن بخش از علم فیزیکی را معنا کرد که در نجوم، شیمی، زمین شناسی و مهندسی نیست. اما فیزیک در همه علوم طبیعی نقش مهمی دارد و همه این زمینه ها دارای شاخه هایی هستند که قوانین و اندازه گیری های فیزیکی تأکید خاصی را به خود اختصاص می دهند که دارای نام هایی مانند استروفی فیزیک، ژئوفیزیک، بیوفیزیک و حتی روانپزشکی هستند. فیزیک در پایه می تواند به عنوان علم ماده، حرکت و انرژی تعریف شود. قوانین آن معمولا با اقتصاد و دقت در زبان ریاضیات بیان می شود.

دامنه فیزیک

شاخه های سنتی سازمان یافته یا رشته های فیزیک کلاسیک و مدرن در زیر آمده است.

 • مکانیک
 • مطالعه گرانش
 • مطالعه گرما
 • ترمودینامیک
 • مکانیک آماری
 • مطالعه برق و مغناطیس
 • اپتیک
 • فیزیک اتمی و شیمیایی
 • فیزیک ماده چگال
 • فیزیک هسته ای
 • فیزیک ذرات
 • فیزیک کوانتوم
 • مکانیک نسبیتی
 • قوانین حفاظت و تقارن
 • نیروهای بنیادی و زمینه ها
 • آموزش هوش مصنوعی و فیزیک در Unity 5

آموزش هوش مصنوعی و فیزیک در Unity 5

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش مبانی Unity 2D Physics

آموزش مبانی Unity 2D Physics

دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۳۰
 • آموزش فیزیک در زندگی

آموزش فیزیک در زندگی

چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش قانون اهم – حل مشکلات مدار ها در یک ساعت

آموزش قانون اهم – حل مشکلات مدار ها در یک ساعت

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۳۰
 • آموزش مبانی مهندسی مدار الکتریکی DC

آموزش مبانی مهندسی مدار الکتریکی DC

پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۳۰
 • آموزش ایجاد پلتفرمر مبتنی بر فیزیک در GameMaker با GML

آموزش ایجاد پلتفرمر مبتنی بر فیزیک در GameMaker با GML

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • دوره لذت دانش موسسه TTC

دوره لذت دانش موسسه TTC

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • تبدیل واحدهای اندازه گیری

تبدیل واحدهای اندازه گیری

پنج شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۲
 • آموزش فیزیک 2 جلد 2 (موج و نوسان)

آموزش فیزیک 2 جلد 2 (موج و نوسان)

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۲۳
 • آموزش فیزیک 2 جلد 1 (ترمودینامیک)

آموزش فیزیک 2 جلد 1 (ترمودینامیک)

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۲۳
 • مقدمه ای بر فیزیک 1 – قانون نیوتن

مقدمه ای بر فیزیک 1 – قانون نیوتن

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۲۲