تبلیغات

دوره پیشرفته Pandas

دسته بندی ها: آموزش پانداس (Pandas) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در علم داده دانش کاملی از ابزارهای تحلیل داده است و در میان آنها Pandas یکی از محبوب ترین هاست. در این دوره با تحلیل داده، آماده سازی مجموعه داده، کار با داده های با ابعاد بالاتر، تحلیل سری زمانی، کتابخانه Pandas، دانشمند یا تحلیل گر حرفه ای داده و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آماده سازی مجموعه داده های شما
 • معرفی مجموعه داده
 • پیوستن به جداول چندگانه
 • Pandas
 • حرکت بین فرمت های داده طولانی و گسترده
 • نکات عملی
 • شاخص های چند سطح
 • مدیریت سری های زمانی
 • زمان سنج
 • سایر انواع داده ها
 • استراتژی های پیشرفته
 • Window چیست؟
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Advanced Pandas Publisher:Pluralsight Author:Pawel Kordek Duration:2h 30m Level:Intermediate

Learn to handle complex data-sets and analyze your data in a principled way with Pandas. This course will teach you advanced parts of this library, including handling higher-dimensional data, time series, window operations, joins, and plotting.
At the core of practicing effective data science is a thorough knowledge of data analysis tools, and among them, Pandas is one of the most popular. In this course, Advanced Pandas, you will learn the skills you need to perform data analysis that is effective and full of useful insights. First, you will learn how to prepare your dataset for a smoother experience. Next, you will discover how to perform database-style joins, work with higher-dimensional data, analyze time series, and apply window operations. Finally, you will explore how to present the data by generating informative and appealing plots. When you’re finished with this course, you will have an advanced understanding of the Pandas library and the knowledge that will help you as you move forward and grow as a professional data scientist or analyst.
Course Overview
Course Overview
1m
Overview
Overview
2m
Preparing Your Dataset
Introduction to the Dataset
2m
Introduction to the Dataset Part 2
5m
Demo 1
8m
Demo 2
7m
Joining Multiple Data Tables
Introduction
4m
Joins in Pandas
2m
Demo 1
8m
Demo 2
7m
Moving Between Long and Wide Data Formats
Introduction
5m
Practical Tips
4m
Demo 1
6m
Demo 2
4m
Multi-level Indexes
Introduction
5m
Demo
6m
Wide and Long Formats Revisited
5m
Handling Time Series
Introduction
6m
Timestamps
7m
Other Data Types
3m
Advanced Strategies
6m
Getting More Insights into Your Data with Windows
What Is a Window?
3m
Demo
9m
Plotting and Presenting Your Data
Plotting Tools Introduction
6m
Demo 1
7m
Demo 2
8m
Course Wrap-up
0m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 183.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Advanced Pandas_git.ir.rar