با گذشت زمان پایتون از محبوبیت خاصی برخوردار شده است و از یک زبان اسکریپت نویسی مبهم تبدیل به یک زبان محبوب و مهم شد.  در این دوره با مباحث پیشرفته ی پایتون آشنا می شوید. همچنین با کنترل دسترسی صحیح، جلوگیری از ایجاد class-object و در آخر با روابط کلاس در پایتون آشنا می شوید.

سرفصل ها:

 • بررسی دوره
 • بررسی دوره
 • کنترل جریان پیشرفته
 • پیشرفته پایتون
 • معرفی کنترل جریان پیشرفته
 • Clause های Loop-else و While-else
 • While-else برای ارزیابی برنامه های پشته
 • Clause های For-else و مدیریت جستجو شکست
 • جایگزین های Clause های Loop-else
 • Clause های Try-else
 • Switch Statements
 • توزیع نوع
 • توزیع دوبله با متد ها
 • خلاصه
 • برنامه ریزی مبتنی بر بایت
 • همه چیز بیت و بایت است
 • عملیات بیتی در عدد صحیح
 • عملیات بایت با عدد صحیح
 • نوع بایت ها
 • نوع Bytearray
 • تعبیر ساختارهای دوتایی
 • نوع memoryview
 • فایل های نقشه برداری حافظه
 • خلاصه
 • ویژگی های سفارشی و object Internals
 • معرفی Object Internals
 • نحوه ی نمایش آبجکت های پایتون
 • __getattr__
 • __setattr__
 • مشکلات با __getattr__
 • __delattr__
 • سفارش سازی ذخیره سازی مشخصه
 • دسترسی مستقیم در مقابل دسترسی غیر مستقیم به __dict__
 • __getattribute__
 • نگاهی به مشخصه ها برای متد های خاص
 • متد های ذخیره شده در کجا قرار دارند؟
 • حجم معاملات برای پویایی با اسلات ها
 • خلاصه
 • توصیفگرها
 • معرفی توصیفگرها
 • Property ها توصیفگرها هستند
 • پیاده سازی یک توصیفگر
 • فراخوانی توصیفگرها در کلاسها
 • داده ها در مقابل توصیفگرهای غیر داده
 • خلاصه
 • ایجاد نمونه
 • ایجاد نمونه
 • اختصاص دادن با __new__()
 • اختصاص دادن سفارشی
 • خلاصه
 • Metaclasses
 • Metaclasses
 • اختصاص کلاس و شروع
 • آرگومان های کلید واژه Metaclasses
 • رویت متد Metaclass
 • متاکلاس __call__ : سازنده نمونه
 • یک مثال کاربردی Metaclass
 • نامگذاری توصیفگرها با استفاده از Metaclasses
 • متاکلاس ها و وراثت
 • خلاصه
 • تزئینات کلاس
 • تزئینات کلاس
 • Class Invariants
 • شناسایی و جمع بندی property ها
 • خلاصه
 • کلاس های Abstract Base
 • معرفی کلاس های Abstract Base
 • کلاس های Abstract Base در پایتون
 • کلاس های Abstract Base در Practice
 • روابط فرعی غیرقابل انتقال
 • Method Resolution با کلاس های Abstract Base
 • پشتیبانی کتابخانه از کلاس های Abstract Base
 • ثبت نام Virtual Subclass
 • ترکیب ثبت و ردیابی Subclass
 • کلاس  ABC Convenience Base
 • اعلان  Abstract Methods
 • ترکیب دکوراتورهای متد
 • بهبود @ invariant با ABCs
 • خلاصه