مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مروری بر Enterprise و IT Architecture 9.2

دسته بندی ها: آموزش معماری نرم افزار (Software Architecture) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در مرکز یک معماری سازمانی موفق، دانش کاملی از فریمورک معماری سازمانی و بهترین شیوه ها وجود دارد. شما در این دوره، در مورد ®TOGAF، یک فریمورک معماری، یاد خواهید گرفت. ابتدا، در مورد ارزش ادغام کارهای پیچیده معماری در 4 تکرار معماری رایج خواهید آموخت. سپس، همانطور که چگونگی اعمال یک فریمورک با یک سناریو بر اساس رویدادهای واقعی را بررسی می کنید، می توانید مهارت ها و خلاقیت خود را به عنوان یک معمار سازمانی بهبود ببخشید.
در پایان، نکات متعددی که علاوه بر مطالعه شما برای شرکت در آزمون پایه ®TOGAF می توانند مفید باشند را می آموزید.
زمانی که این دوره را به پایان برسانید، دانش بنیادی معماری سازمانی مبتنی بر ®TOGAF را خواهید داشت و به شما کمک خواهد کرد تا در تصمیم گیری برای اتخاد یک معماری سازمانی رو به جلو حرکت کنید.

بررسی دوره

نکات آزمون TOGAF®

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
An Overview of Enterprise and IT Architecture 9.2 Author:Brad Utterback Duration:3h 17m

At the core of being a successful enterprise architect is a thorough knowledge of an enterprise architecture framework and best practices. In this course, An Overview of Enterprise and IT Architecture 9.2, you will learn about TOGAF®, an architecture framework. First, you will discover the value of consolidating complex architecture work into 4 common architecture iterations. Next, you will improve your skills and creativity as an enterprise architect as you explore how to apply the framework by a scenario based on true events. Finally, you will learn several tips that will be a helpful addition to your studies should you decide to take the TOGAF® Foundation Exam. When you are finished with this course, you will have a fundamental knowledge of enterprise architecture based on TOGAF® and will help you as you move forward in your decision to pursue enterprise architecture.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس