تبلیغات

آموزش طراحی API در Node.js به همراه Express و Mongo

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش REST API ، آموزش نود جی اس (Node.js) ، آموزش مانگو دی بی (MongoDB) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش ExpressJS

در این دوره با ایجاد API در Node.js با استفاده از فریمورک Express آشنا می شوید. در ابتدا معرفی مختصری از Node.js و Express را فرا می گیرید. سپس، RESTful API در Express، نحوه اضافه کردن میان افزار و متدهایی برای تست API، مدل سازی داده، احراز هویت، امنیت و استقرار را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • Node.js
 • CommonJS
 • اجرای Node.js
 • Express
 • استفاده از Express
 • REST API
 • آناتومی REST API
 • میان افزار
 • میان افزار چیست؟
 • انواع  میان افزار
 • روترها
 • مدیریت خطا
 • Audience Q&A
 • تست
 • تست در Node.js
 • متغیرهای محیط Node.js
 • تست Q&A
 • سازماندهی و پیکربندی
 • Mongo
 • استفاده از Mongo در Node
 • مدل سازی داده
 • Schema
 • ObjectId
 • کوئری
 • کوئری داده با Mongoose
 • احراز هویت
 • JSON Web Tokens
 • استفاده از JWT
 • احراز هویت با میان افزار
 • تست و احراز هویت
 • ایمن سازی مسیر ها
 • درک CORS
 • تست UI
 • استقرار
 • استقرار در Heroku
 • پیکربندی استقرار
 • Q&A
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
API Design in Node.js Featuring Express & Mongo Publisher:Pluralsight Author:Scott Moss Duration:10h 32m Level:Intermediate

In this course, you'll learn how to build a fully functional API with Node.js and the Express.js framework. You’ll learn about querying, data modeling, security, authentication, and more.
Learning to build an API with Node.js can be overwhelming since there are so many options. In this course, API Design in Node.js Featuring Express & Mongo, you’ll follow Scott Moss as he builds example APIs in Node.js using the Express.js framework. You’ll start with a brief intro to Node.js and Express. Next, you’ll explore RESTful APIs in Express, how to add middleware, and methods for testing your API. With those fundamentals covered, you’ll move on to important topics such as data modeling, authentication, security, and deployment. By the end of this course, you'll have developed a fully functional API with Node.js, and will have the skills to build your own APIs. You'll see just how easy and fun creating APIs in Node.js can be.
Node.js
55m 41s
Node.js Refresher
9m 29s
CommonJS
10m 18s
Executing Node
2m 53s
Express
8m 6s
Using Express
7m 43s
Exercise 1
6m 22s
Exercise 1 Solution
10m 46s
REST APIs
40m 11s
Getting RESTful
4m 20s
Anatomy of a REST API
10m 16s
Exercise 2
6m 42s
Exercise 2 Solution
10m 24s
Exercise 2 Solution, Continued
8m 26s
Middleware
1h 26m
What Is Middleware?
9m 33s
Types of Middleware
13m 15s
Middleware Examples
6m 36s
Exercise 3
6m 27s
Exercise 3 Solution
11m 23s
Routers
7m 4s
Exercise 4
2m 16s
Exercise 4 Solution
6m 57s
Error Handling
6m 44s
Audience Q&A;
5m 33s
Audience Q&A;, Continued
10m 38s
Testing
53m 18s
Testing in Node
12m 26s
Node Environment Variables
5m 59s
Exercise 5
11m 45s
Exercise 5 Solution
11m 30s
Testing Q&A;
11m 36s
Organization and Configuration
49m 17s
Application Organization
5m 46s
Configuration
12m 2s
Exercise 6
16m 18s
Exercise 6 Solution
15m 10s
Mongo
21m 52s
Mongo Introduction
10m 44s
Using Mongo with Node
4m 51s
Exercise 7
2m 35s
Exercise 7 Solution
3m 40s
Data Modeling
47m 19s
Schemas
6m 25s
Schema Types
6m 9s
ObjectId
11m 15s
Blog Schema Representation
8m 32s
Exercise 8
1m 6s
Exercise 8 Solution
13m 50s
Querying
1h 3m
Querying Data with Mongoose
11m 44s
Populations
4m 28s
Exercise 9
2m 4s
Exercise 9 Solution
10m 54s
Exercise 9 Solution, Continued
5m 46s
Creating Promises
10m 10s
Consuming Promises
6m 13s
Nested Promises
11m 55s
Authentication
1h 33m
JSON Web Tokens
6m 56s
Using JWT
8m 29s
Usernames and Passwords
7m 11s
Authentication with Middleware
9m 42s
Exercise 10
1m 22s
Exercise 10 Solution
8m 42s
Executing CRUD Operations
7m 0s
Authentication Configuration
8m 46s
Exercise 11
12m 29s
Exercise 11 Solution
13m 4s
Testing the Authentication
9m 33s
Securing Routes
56m 12s
Identifying Sensitive Routes
7m 53s
Understanding CORS
11m 27s
Testing the UI
6m 2s
Exercise 12
8m 21s
Exercise 12 Solution
15m 18s
Exercise 12 Solution, Continued
7m 9s
Deployment
31m 15s
Deployment Overview
8m 53s
Deploying to Heroku
12m 16s
Configuring the Deployment
10m 5s
Q&A;
34m 40s
Q&A; Part 1
12m 18s
Q&A; Part 2
9m 29s
Q&A; Part 3
12m 52s

پیشنهاد فرادرس