در این دوره با ایجاد API در Node.js با استفاده از فریمورک Express آشنا می شوید. در ابتدا معرفی مختصری از Node.js و Express را فرا می گیرید. سپس، RESTful API در Express، نحوه اضافه کردن میان افزار و متدهایی برای تست API، مدل سازی داده، احراز هویت، امنیت و استقرار را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • Node.js
 • CommonJS
 • اجرای Node.js
 • Express
 • استفاده از Express
 • REST API
 • آناتومی REST API
 • میان افزار
 • میان افزار چیست؟
 • انواع  میان افزار
 • روترها
 • مدیریت خطا
 • Audience Q&A
 • تست
 • تست در Node.js
 • متغیرهای محیط Node.js
 • تست Q&A
 • سازماندهی و پیکربندی
 • Mongo
 • استفاده از Mongo در Node
 • مدل سازی داده
 • Schema
 • ObjectId
 • کوئری
 • کوئری داده با Mongoose
 • احراز هویت
 • JSON Web Tokens
 • استفاده از JWT
 • احراز هویت با میان افزار
 • تست و احراز هویت
 • ایمن سازی مسیر ها
 • درک CORS
 • تست UI
 • استقرار
 • استقرار در Heroku
 • پیکربندی استقرار
 • Q&A