پیشنهاد فرادرس

تست خودکار سایت ها با Selenium و SpecFlow

دسته بندی ها: آموزش سلنیوم (Selenium) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار ، تست خودکار (Automated Testing) ، آموزش RSpec

pluralsight-automated-business-readable-web-tests-with-selenium-and-specflow

با مشاهده این دوره ی آموزشی یاد می گیرید که چطور برنامه های وب و وب سایت ها را بوسیله سلنیوم و SpecFlow به صورت خودکار تست کنید. این مجموعه آموزش بسیار کاربردی است و شما پس از یادگیری هر درس آن می توانید آموخته های خود را به صورت عملی در پروژه هایتان استفاده کنید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • تست UI خودکار وب
 • UI خودکار در مقابل تست UI دستی
 • وب سایت خودکار
 • بررسی اجمالی از WebDriver
 • انتخاب عناصر HTML
 • آغاز به کار در ویژوال استودیو
 • ایجاد آزمون برای اولین بار
 • فرم ورودی
 • ارسال فرم
 • اضافه کردن خوانایی کسب و کار با SpecFlow
 • بررسی اجمالی از SpecFlow
 • نصب SpecFlow در Visual Studio
 • سبک UI اتوماسیون
 • اضافه کردن یک سناریو SpecFlow
 • اضافه کردن کد اتوماسیون وب
 • ایجاد سناریو بعدی
 • ملاحظات اتوماسیون کد نگهداشت
 • ایجاد اتوماسیون وب بیشتر
 • معرفی صفحه مدل های شی
 • ایجاد یک مدل شیء نرم افزار صفحه
 • ایجاد یک صفحه کاربرد تایید مدل شیء
 • فاکتورگیری مجدد مراحل برای استفاده صفحه مدل های شی
 • و ...

عنوان دوره: Pluralsight Automated Business Readable Web Tests with Selenium and SpecFlow

مدت دوره: 2 ساعت و 24 دقیقه

نویسنده: Jason Roberts

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/selenium-specflow-automated-business-readable-web-tests
Pluralsight Automated Business Readable Web Tests with Selenium and SpecFlow

Jason Roberts 2h 24m Intermediate

Learn how to write automated browser UI tests that catch errors other types of tests miss. This course will teach you how to use Selenium and SpecFlow to perform automated, end-to-end testing with efficiency and accuracy.

Course Overview 1m 26s Course Overview 1m 26s Introduction to Business Readable Web Testing 30m 8s Introduction 3m 25s Why Automated Web UI Tests? 7m 58s Automated UI Versus Manual UI Testing 2m 13s UI Automation Scenario Selection Considerations 4m 1s Introducing Selenium 3m 39s Bridging the Communications Gap 3m 7s SpecFlow and Selenium 1m 43s The Website to Be Automated 2m 6s Summary 1m 53s Getting Started with Selenium 35m 45s Introduction 1m 39s Overview of WebDriver 3m 55s HTML Element Selection 2m 25s Getting Started in Visual Studio 3m 3s Creating the First Test 10m 5s Populating Form Inputs 7m 49s Submitting the Form 5m 15s Summary 1m 31s Adding Business Readability with SpecFlow 45m 54s Introduction 2m 13s Why Business Readable UI Automation? 3m 23s Overview of SpecFlow 4m 59s Installing SpecFlow in Visual Studio 2m 46s UI Automation Styles 4m 23s Adding a SpecFlow Scenario 6m 6s Adding the Web Automation Code 7m 49s Creating the Next Scenario 8m 50s Automation Code Maintainability Considerations 2m 57s Summary 2m 23s Creating More Maintainable Web Automation 30m 54s Introduction 1m 39s Introducing Page Object Models 4m 47s Creating a Loan Application Page Object Model 6m 12s Creating an Application Confirmation Page Object Model 1m 59s Refactoring Steps to Use Page Object Models 5m 45s Refactoring to Selenium Page Object Models 7m 29s Summary 3m 0s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Automated Business Readable Web Tests with Selenium and SpecFlow

پیشنهاد فرادرس