Lua یک زبان برنامه نویسی بسیار متنوع و محبوب است که در بسیاری از برنامه های کاربردی مانند Adobe Lightroom یا حتی World of Warcraft تعبیه شده است. بسیاری از توسعه دهندگان به این نتیجه رسیده اند که حتی بازی های بسیار محبوب مانند Angry Birds در Lua نوشته شده اند. در این دوره، شما یاد خواهید گرفت که به سرعت شروع به نوشتن برنامه ها و اسکریپت ها با Lua کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مخاطبان دوره
 • Lua چیست؟
 • کیفیت Lua
 • تاریخچه
 • مثال Lua
 • Hello World IDE
 • متغیرها، عبارات، بیانیه ها، بلوک ها
 • بازی Guess My Number
 • انواع
 • متغیرها و تخصیص ها
 • عبارت ها
 • اپراتورها
 • If Then Else
 • Blocks و Scope
 • توابع و ساختارهای داده
 • ایجاد تابع ساده
 • ایجاد تابع Variadic
 • بازنویسی به یک تابع Variadic
 • تعداد رشته ها
 • استفاده از توابع
 • ماشین حساب ساده
 • Closures
 • نمرات دانش آموزان
 • جداول به عنوان آرایه ها
 • سازماندهی کدنویسی شی گرا
 • نحوه عملکرد OO در Lua
 • Metatables
 • Metamethods
 • کتابخانه ها
 • و غیره