تبلیغات

آموزش ایجاد اپلیکیشن های تجاری با Vue.js و MongoDB

دسته بندی ها: آموزش مانگو دی بی (MongoDB) ، آموزش Vue.js ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

تعدادی از فریمورک های جاوا اسکریپت جامع وجود دارد که با آن می توان اپلیکیشن های وب را در سطح تجاری ایجاد کرد، اما کدام یک برای شما مناسب است؟ در این دوره با Vue.js و MongoDB، اپلیکیشن MVP، بررسی Mongoose.js، استفاده از Express.js برای API server، استفاده از کتابخانه های پشتیبانی کننده مختلف مانند Vuetify برای طراحی UI و Vuex برای مدیریت state و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • طراحی اپلیکیشن
 • Technology Stack
 • فریمورک ها
 • لایه دسترسی به داده
 • API Layer
 • تجربه ی کاربری
 • ابزارهای توسعه
 • راه اندازی پروژه
 • معماری Baseline
 • طراحی لایه داده با MongoDB و Mangoose
 • راه اندازی MongoDB
 • توسعه API با Node و Express
 • طراحی API
 • مسیرهای API
 • توسعه UI با Vue.js و Vuetif
 • استفاده از کامپوننت های Vuetify
 • Vuex چیست؟
 • فراخوانی API از کامپوننت
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building Business Applications with Vue.js and MongoDB Publisher:Pluralsight Author:Mark Scott Duration:3h 18m Level:Intermediate

Vue.js is growing fast in popularity and use. This course will teach you to build business applications using the VENoM stack, which includes Vue.js, Express.js, Node and MongoDB with Mongoose.
There are a number of solid Javascript frameworks with which to build business level web applications upon, but which one is right for you? In this course, Building Business Applications with Vue.js and MongoDB, you will learn how to use a framework that is growing fast in popularity and use, Vue.js, to build business applications. First, you will explore how to review design meeting notes for a fictitious company that has requested an MVP application. Next, you will learn how to build the foundation for this application, starting with MongoDB and Mongoose.js, as well as using Express.js for the API server. Finally, you will discover how to utilize various supporting libraries, such as Vuetify for UI design and Vuex for state management. When you are finished with this course, you will have a good working knowledge of and foundation for building business applications with Vue.js, Express.js, Node, and MongoDB, also known as the VENoM stack.
Course Overview
Course Overview
1m
Get Introduced to the Course
Welcome
1m
Application Design Meeting
1m
Demo: Review Application Mockups
1m
Next Steps
0m
Technology Stack Overview
Roadmap
1m
Core Frameworks
0m
Data Access Layer
1m
API Layer
0m
User Experience
2m
Demo: Vuetify Review
3m
Other Libraries You Will Use
2m
Development Tools
2m
Time to Get Started
0m
Setting Up the Demo Application
Setting up Our Project
0m
Demo: vue-cli
5m
Baseline Architecture
5m
Next Steps
0m
Designing the Data Layer with MongoDB and Mongoose
Data First
1m
Demo: Setting up MongoDB
6m
Mongoose: The Bridge to MongoDB
2m
Demo: Develop the Mongoose Schemas
7m
Next Steps
0m
Developing the API with Node and Express
Interface to Our Data
1m
Design the API
3m
Demo: Build the API
6m
Demo: API Routes
8m
Debugging and Testing the API
4m
Next Steps
0m
UI Development with Vue.js and Vuetify
Mockup and Business Requirements Review
2m
Getting Our Development Environment Setup
1m
Stubbing in the Vue Files
9m
Setting up Routing
4m
Demo: Testing the Baseline Setup
2m
Selecting a Vuetify Layout
5m
Demo: Add Vuetify to the Project
5m
Vuetify Components Review
7m
Using Vuetify Components
12m
Review Vuetified Components
8m
Next Steps
0m
Manage Application State with Vuex
Introduction
1m
What Is Vuex?
2m
Vuex Store Objects
1m
State
1m
Actions
1m
Mutations
2m
Getters
0m
Modules
1m
Demo: Develop the Vuex Store
11m
Demo: Modify Login.vue
4m
Next Steps
0m
Getting Data from the API
Introduction to Axios
1m
Calling the API from the Component
1m
Calling the API from the Vuex Store
1m
Demo: Using Axios
6m
More To Do
0m
Finalizing the Demo Application
Finishing Things Up
1m
Add and Edit Transactions
3m
Header Actions
3m
Vuex Mappers
2m
Security
3m
What's Next?
0m
Summary and Other Options
VENoM Stack Options
0m
Alternative Libraries
1m
Database Options
1m
What Now?
0m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 509.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Building Business Applications with Vue.js and MongoDB_git.ir.rar