پیشنهاد فرادرس

آموزش ساخت اپلیکیشن های خط فرمان در Node.js

دسته بندی ها: آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش Node.js ، آموزش طراحی وب ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در این دوره با استفاده از خط فرمان برای ایجاد اپلیکیشن های قابل استفاده مجدد، مدیریت پیکربندی اپلیکیشن، راه های تعامل با کاربر، بسته بندی و توزیع اپلیکیشن، ایجاد Node.js CLI  و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • راه اندازی پروژه CLI
 • اپلیکیشن های خط فرمان
 • مدیریت پیکربندی
 • اطلاعات پیکربندی
 • افزودن تست به پروژه
 • مدیریت داده پیکربندی حساس
 • تعامل با کاربر
 • گزینه CLI و الگو های فرمان
 • تعامل با محیط
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Building Command Line Applications in Node.js Publisher:Pluralsight Author:Paul O'Fallon Duration:3h 3m Level:Intermediate

Most of us use command line applications in our jobs every day. This course will introduce you to the basics of building a CLI in Node.js, including managing configuration, interacting with the user, and distributing your finished product.
Maybe your team has a process you'd like to automate, or systems you'd like to integrate. In this course, Building Command Line Applications in Node.js, you’ll learn how to leverage the command line to create reusable applications for yourself, your team, or the world. First, you’ll learn how to effectively manage an application's configuration. Next, you’ll explore ways to interact with the user. Finally, you’ll discover how to package and distribute your application. When you’re finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of building a Node.js CLI that will prove invaluable as you look to optimize and operationalize the work of yourself or your team.
Course Overview
1m 13s
Course Overview
1m 13s
Setting up Your CLI Project
19m 33s
A Brief Overview of Command Line Applications
5m 26s
Demo: Registering Your Sample Application with Twitter
3m 55s
What Makes a Node.js Project a Command Line Application?
1m 20s
Demo: Initializing Your Node.js Project
7m 56s
Summary
0m 53s
Managing Configuration
30m 30s
A Brief Overview of Configuration Information
7m 4s
Demo: Storing the Twitter API Key and Secret in Your Project
8m 30s
Mocking and Testing Command Line Applications
1m 11s
Demo: Adding Tests to Your Sample Project
6m 0s
Handling Sensitive Configuration Data
1m 29s
Demo: Adding Your Twitter API Secret to the Keychain
5m 27s
Summary
0m 45s
Interacting with the User
48m 38s
CLI Option and Command Patterns
7m 22s
Demo: Adding Commands to Your Project, with Test Coverage
12m 56s
Implementing Twitter's PIN-based OAuth
5m 13s
Demo: Adding Another Command
8m 5s
Demo: Adding Another Command, Part 2
9m 16s
Demo: Using the Node Debugger
4m 12s
Summary
1m 31s
Interacting with the Environment
50m 35s
Handling Errors and Setting an Exit Status
4m 21s
Demo: Add Error Handling and Proper Exit Statuses
11m 47s
A Pattern for Environment Variable Overrides
3m 11s
Demo: Implementing Environment Overrides for Credentials
3m 24s
File Descriptors and Dealing with Unbounded Input
6m 27s
Demo: Lookup Users via Standard In or Command Line
13m 41s
Demo: Piping from Your CLI to JQ and Back Again
5m 24s
Future Integration Opportunities and Summary
2m 17s
Packaging and Distribution
32m 39s
Scoped Packages, Publishing to npm, and Using npx
3m 13s
Demo: Publishing Your CLI to npm, Running It with npx
4m 9s
Adding Update Notifications, Travis CI Automation
1m 47s
Demo: Automating Your npm Publish with GitHub and Travis CI
10m 6s
Creating a Docker Image of Your Command Line Application
1m 19s
Demo: Creating a Docker Image, Updating Your Travis Automation
11m 11s
Summary
0m 49s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 499.0MB Pluralsight Building Command Line Applications in Node.js_git.ir.rar