فریمورک های Spring Boot و Angular نحوه ی ایجاد اپلیکیشن های وب را دگرگون ساختند. درک نحوه کار آنها برای هر یک از توسعه دهندگان کامل ضروری است. در این دوره با نحوه کار با این تکنولوژی ها و ادغام آنها با یکدیگر، ایجاد اپلیکیشن Spring Boot API، ایجاد کامپوننت Angular مدرن مبتنی بر UI که با Spring Boot ادغام می شود، ایمن سازی Angular و Spring Boot جهت ایجاد اپلیکیشن دنیای واقعی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • ایجاد پروژه Spring Boot
 • پیش نیازهای Spring Boot
 • ایجاد اپلیکیشن Spring Boot
 • ایجاد REST Controller
 • استفاده از API Endpoint
 • طراحی بازی توسعه
 • راه اندازی پایگاه داده
 • ایجاد JPA Entity
 • ایجاد JpaRepository
 • سفارش سازی JSON با Jackson
 • نصب و بررسی ابزارهای JavaScript
 • پروژه Angular و آپشن های استقرار
 • ایمن سازی اپلیکیشن
 • افزودن وابستگی های امنیتی
 • پیکربندی امنیت Spring
 • و غیره