این دوره به شرح communication broker که کامپوننت های XenDesktop را به هم متصل می کند و کنترل کننده تحویل XenDesktop نام دارد. در این دوره با استقرار XenDesktop که مجموع کل کامپوننت هایی است که کاربران را به اپلیکیشن ها و دسکتاپ خود متصل می کنند، نصب Delivery Controller و XenServer hypervisor، مجوز Citrix Licensing و تنظیمات اولیه در کنسول مدیریت Citrix Studio آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شناسایی لایه ها در معماری XenDesktop
 • توضیح ورود، شمارش برنامه، و فرآیند راه اندازی دسک تاپ
 • درک جریان ارتباط با Hypervisors
 • شناسایی نقاط شکست و طراحی برای دسترس پذیری بالا
 • متدهای تحویل
 • درک  نصب XenDesktop
 • پیش نیازهای نصب
 • درک  Local Host Cache
 • شناسایی پایگاه داده های XenDesktop
 • درک مجوز های مورد نیاز SQL
 • نظر ویژه در مورد مطابقت نسخه LTSR
 • شناسایی مجوزها برای ادغام Hypervisor
 • پیکربندی مجوز Citrix
 • مدل های مصرف مجوز
 • تعیین مجوزهای مناسب
 • نصب و پیکربندی مجوز سرور Citrix
 • کنسول مدیریت مجوز
 • اضافه کردن مجوز از MyCitrix.com
 • نصب و پیکربندی ADCS
 • گواهینامه های امضا شده خودتان
 • نصب کنترل تحویل و پیکربندی برای HA
 • تهیه گواهینامه کنترل تحویل
 • نصب کنترل تحویل
 • ایجاد سایت XenDesktop
 • اضافه کردن کنترل دوم تحویل و پیکربندی HA
 • نصب XenServer و پیکربندی برای HA
 • نصب XenServer
 • افزودن XenServer Host را به XenCenter
 • پیکربندی شبکه
 • پیکربندی ذخیره سازی مشترک iSCSI
 • پیکربندی ذخیره سازی مشترک NFS
 • پیکربندی XenServer HA
 • پیکربندی قالب های VM و VM های Diskless
 • Citrix Desktop Studio
 • پیکربندی میزبانی، ذخیره سازی و IntelliCache
 • پیکربندی مدیریت مجوز
 • تأیید اعتبار پیکربندی
 • مدیریت با استفاده از Windows PowerShell