در این دوره با اپلیکیشن Django (مدل ها، قالب ها و views) و ایجاد اپلیکیشن خود آشنا می شوید.

سرفصل:

  • شروع کار
  • Django چیست؟
  • بهترین شیوه های URL Dispatcher
  • قالب ها
  • قالب داده
  • قالب بیشتر
  • استایل قالب ها
  • مدل ها
  • ادمین