در این دوره با بررسی فریمورک لاراول و ایجاد اپلیکیشن های PHP با معماری MVC آشنا می شوید.

سرفصل:

  • Laravel
  • ما اینجا چه کار می کنیم؟
  • تمیز کردن CRUD
  • مدل ها و View
  • مدل ها: چگونه ما آن را دریافت می کنیم
  • View: آنچه ما می بینیم
  • کنترلر و مسیریابی
  • کنترلر: Middleman
  • مسیریابی: هدایت ترافیک