پیشنهاد فرادرس

آموزش پیکربندی Client Connectivity برای (Cisco WIFUND (200-355

دسته بندی ها: آموزش سیسکو ، آموزش شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مشتریان باید بدانند که می توانند به شبکه بی سیم خود با موفقیت و ایمن دسترسی پیدا کنند. در این دوره، شما می توانید متدهای امنیتی بی سیم و اعتبار سنجی را بیاموزید. در ابتدا شما روش های مختلفی را برای امنیت یک شبکه بی سیم، از جمله Open، WEP و WPA خواهید آموخت. در نهایت، شما نحوه پیکربندی مشتریان را برای اتصال به یک شبکه بی سیم و ارائه اولویت بندی ترافیک برای موارد استفاده مختلف را یاد خواهید گرفت. هنگامی که شما این دوره را به پایان رساندید، شما باید مهارت ها و دانش امنیت بی سیم و احراز هویت مشتری مورد نیاز برای آزمون CCNA Wireless WIFUND را داشته باشید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی پیکربندی اتصال مشتری
 • امنیت بی سیم
 • CIA Triad
 • تأیید اعتبار و رمزگذاری
 • پیکربندی WPA2 PSK
 • رادیوس و QoS
 • AAA و RADIUS
 • کیفیت خدمات (QoS)
 • شبکه های مهمان
 • دسترسی مهمان
 • پیکربندی مشتری
 • پیکربندی ویندوز Wi-Fi
 • پیکربندی macOS Wi-Fi
 • پیکربندی Wi-Fi آندروید
 • (Cisco Compatibility Extensions (CCX
 • جمع بندی
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Configuration of Client Connectivity for Cisco WIFUND (200-355) Publisher:Pluralsight Author:Andrew Crouthamel Duration:58m 53s Level:Intermediate

It is imperative that you ensure wireless clients can successfully connect to a wireless infrastructure, including correct client authentication and encryption. In this course, you will understand how to connect various clients to a network.
Clients need to know they can successfully and safely connect to their wireless network. In this course, Configuration of Client Connectivity for Cisco WIFUND (200-355), you will gain knowledge of wireless security and authentication methods. First, you will learn the different methods used to secure a wireless network, including Open, WEP, and WPA. Next, you will discover how to authenticate users to your corporate network with RADIUS and how to authenticate your company guests to an acceptable-use portal. Finally, you will learn how to configure clients to connect to a wireless network and provide traffic prioritization for different use cases. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of wireless security and client authentication needed for the CCNA Wireless WIFUND (200-355) exam.
Course Overview
1m 23s
Course Overview
1m 23s
Introducing Configuration of Client Connectivity
4m 36s
Introducing Configuration of Client Connectivity
4m 36s
Wireless Security
15m 9s
The CIA Triad
3m 26s
Authentication and Encryption
8m 35s
Configuring WPA2 PSK
3m 8s
RADIUS and QoS
16m 8s
AAA and RADIUS
7m 25s
Quality of Service (QoS)
8m 42s
Guest Networks
7m 3s
Guest Access
7m 3s
Client Configuration
9m 58s
Configuring Windows Wi-Fi
2m 56s
Configuring macOS Wi-Fi
1m 25s
Configuring Android Wi-Fi
2m 17s
Cisco Compatibility Extensions (CCX)
3m 18s
Wrapping Up
4m 31s
Wrapping Up
4m 31s

پیشنهاد فرادرس