ذخیره سازی و مدیریت داده های غیر ساخت یافته یک چالش برای هر سازمان است. در این دوره با سرویس Blob، مبانی Blob Storage مانند انواع blobs، نحوه آپلود و ایمن سازی blobs در سرویس، ویژگی های Blob Storage برای مدیریت بهتر، حذف نرم افزار و تأیید اعتبار به سرویس Blob با استفاده از Azure AD، راه اندازی و استفاده از Blob Storage، کار با  Azure CLI و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • حساب های Azure Storage
 • Block Blobs, Append Blobs, and Page Blobs
 • ایجاد کانتینرها با استفاده از پورتال Azure
 • ایجاد کانتینرها با Azure CLI
 • ویژگی های Blob
 • مدیریت چرخه عمر Azure Blob Storage
 • آپلود محتوا در Azure Blob Storage
 • استفاده از Azure Storage Explorer برای آپلود Blobs
 • استفاده از Azure CLI برای آپلود Blobs
 • آپلودها با استفاده از کتابخانه کلاینت Net Storage.
 • پیکربندی CDN Network Endpoints
 • CORS و SSL
 • NET SDK.
 • و غیره