نوشتن برنامه های مقیاس پذیر و واکنش گرا سخت است و در عوض انتظار می رود دقیقا بدانید که چه تعداد سرور، پردازنده و مقدار حافظه کد شما نیاز دارد، مخصوصا هنگام اجرا در Cloud تا اجرا شود. در این دوره با ایجاد اپلیکیشن های serverless با استفاده از توابع AWS Lambda، استفاده از توابع step برای هماهنگ کردن جریان های پیچیده، مدیریت و استقرار توابع Lambda و اجرای آنها در ماشین محلی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار با AWS Lambda
 • معرفی AWS Lambda
 • چرا از AWS Lambda استفاده می کنیم؟
 • هزینه های AWS Lambda
 • محدودیت های AWS Lambda
 • راه اندازی حساب AWS
 • هویت AWS و مدیریت دسترسی
 • درک سیاست های IAM
 • نوشتن و استفاده از توابع Lambda
 • درک CloudWatch
 • لاگ کردن با استفاده از CloudWatch
 • معرفی رویدادهای CloudWatch
 • ایجاد اپلیکیشن های serverless
 • استفاده از منابع رویداد
 • ایجاد API های Serverless با API Gateway
 • استفاده از جریان های DynamoDB
 • معرفی SAM CLI
 • و غیره