مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش استقرار سرویس های زیرساخت پایه روی AWS

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

برای ایجاد یک محیط کامل مبتنی بر زیرساخت ها در AWS، می خواهید تا از نمونه های اختصاصی EC2 و همچنین Shared Services استفاده کنید. همچنین می خواهید از قفل شدن محیط اطمینان حاصل کنید تا فقط یک توسعه دهنده و کارکنان عملیات IT به آن محیط دسترسی داشته باشند. شما در این دوره، توانایی ایجاد یک زیرساخت پایه مبتنی بر VPC را به دست می آورید که می تواند به مجموعه ای از توسعه دهندگان ارائه شود. ابتدا با مبانی نحوه پیکربندی نقش ها، مجوزها و کنترل کد منبع آشنا خواهید شد. در مرحله بعدی، نحوه ایجاد و پیکربندی کلیه سرویس های محاسبه و شبکه، که بسته به مشخصات برنامه ای که سازندگان روی آن کار می کنند ممکن است مورد نیاز باشد، را بررسی خواهید کرد. در پایان، نحوه استفاده از سرویس های متداول مبتنی بر پایگاه داده و ذخیره سازی و نحوه استقرار آن ها را در محدوده VPC بررسی خواهید کرد. پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش استقرار دستی یک زیرساخت پایه مبتنی بر VPC که می تواند برای توسعه دهندگان متعددی که همه روی یک برنامه کار می کنند، تکرار شود را خواهید داشت.

بررسی دوره

پیکربندی نقش ها، مجوزها و کنترل منبع

پیکربندی پایگاه داده و ذخیره سازی

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Deploying Basic Infrastructure Services on AWS Author:Brian Harrison Duration:2:08:53 Level:Intermediate

To create a complete infrastructure-based environment within AWS, you will want to use both dedicated EC2 instances as well as Shared Services. You will also want to make sure that the environment is locked down so that only a single developer and the IT operations staff have access to that environment. In this course, Deploying Basic Infrastructure Services on AWS, you will gain the ability to create a basic VPC-based infrastructure that can be provided to a set of developers. First, you will learn about the basics of how to configure roles, permissions, and source code control. Next, you will discover how to create and configure all of the necessary Networking and Compute services that may be required depending on the specifics of the application that the developers are working on. Finally, you will explore how to leverage database and storage based shared services and how to deploy them within the scope of a VPC. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of how to manually deploy a basic VPC-based infrastructure that can be replicated for numerous developers that are all working on the same application.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس