تبلیغات

توسعه اپلیکیشن در Ethereum Blockchain

دسته بندی ها: بلاک چین (Blockchain) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در طول چندین سال، اپلیکیشن های کلاینت/سرور بر حوزه توسعه نرم افزار حاکم بوده اند. برخلاف پیشرفتهایی که در تکنولوژی و معماری رخ داده، مدل بنیادین ثابت مانده است.

در این دوره، شما قادر خواهید بود اپلیکیشن های غیر متمرکز بسازید. در ابتدا شما با مبانی بلاکچین و پلتفرم Ethereum  آشنا می شوید. سپس  نحوه ایجاد قرارداد های هوشمند با استفاده از Solidity را یادخواهید گرفت. همچنین نحوه تعامل با قراردادهای هوشمند و ساخت یک محیط توسعه روان برای پروژه های Ethereum را فرا خواهید گرفت. در پایان درمیابید که چطور اپلیکیشن های وبی بسازید که با Ethereum blockchain در تعامل باشند.

هنگامی که این دوره را به اتمام برسانید، مهارت و دانش کافی در پلتفرم Ethereum  برای ساخت اپلیکیشن هایتان در حالت شبکه های خصوصی و عمومی را خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Developing Applications on Ethereum Blockchain Author:Ivan Mushketyk Duration:5h 15m

For years client-server applications dominated the software development landscape. Despite the advancements in technologies and architecture, the fundamental model remained the same. In this course, Developing Applications on Ethereum Blockchain, you will gain the ability to develop decentralized applications for Ethereum. First, you will learn the basics of blockchain and the Ethereum platform. Next, you will discover how to develop smart contracts using Solidity, how to interact with smart contracts, and how to create an efficient development environment for Ethereum projects. Finally, you will explore how to develop web applications that interact with an Ethereum blockchain. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of the Ethereum platform needed to develop your applications for both public and private networks.

پیشنهاد فرادرس