Pluralsight_Exchange_Server_2016_Recipient_Administration

در این آموزش تصویری با مباحث مربوط به Exchange Server 2016 Recipient Administration آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • بررسی Exchange Server 2016
 • ابزارهای مدیریت برنامه
 • مدیریت Exchange
 • ایجاد و مدیریت گیرنده
 • ایجاد یک صندوق پستی جدید
 • نحوه ایجاد ایمیل
 • پیکربندی صندوق پستی
 • نحوه تنظیمات ایمیل
 • نحوه دسترسی به موبایل
 • کار با انواع صندوق های پستی مشترک
 • نحوه ساخت پوشه
 • مدیریت انطباق برای سرویس های برنامه
 • بررسی قوانین DLP
 • نحوه استفاده از الگوها
 • کار با نرم افزار ضد تروجان
 • معماری پایگاه داده
 • بررسی نقش سرور
 • و…

عنوان دوره: Pluralsight Exchange Server 2016 Recipient Administration
سطح: مقدماتی
مدت زمان: 3 ساعت و 48 دقیقه
نویسنده: J. Peter Bruzzese


توضیحات:

Pluralsight Exchange Server 2016 Recipient Administration

J. Peter Bruzzese
3h 48m
Beginner

This course will cover recipient creation, configuration, management and overall email management for Exchange Server 2016.

An Overview of Exchange Server 2016
8m 34s
An Overview of Exchange Server
8m 34s
Exchange 2016 Management Tools
25m 2s
Management Tools: Part One
0m 49s
Demo: Exchange Admin Center
5m 42s
Management Tools: Part Two
4m 29s
Demo: Exchange Management Shell
14m 1s
Recipient Creation and Management
24m 10s
Recipient Creation and Management
8m 16s
Demo: Creating a New Mailbox
6m 10s
Demo: Creating a Group
5m 26s
Demo: Creating a Resource Mailbox
1m 58s
Demo: Creating Mail Contacts
0m 51s
Demo: Creating a Shared Mailbox
1m 25s
Mailbox Configuration
35m 54s
Mailbox Configuration
1m 20s
Demo: Mailbox Configuration
23m 1s
Demo: Adjust Mail Flow Settings
11m 31s
Clients and Mobile Device Management
22m 33s
Clients and Mobile Device Management
1m 44s
Demo: Clients and Mobile Device Management
6m 25s
Demo: Mobile Device Access Settings
14m 22s
Collaborative Mailbox Types and Public Folders
21m 8s
Collaborative Mailbox Types and Public Folders
8m 6s
Demo: Collaborative Mailboxes and Public Folders
13m 2s
Compliance Management
35m 11s
Compliance Management
5m 26s
Built-in Tools to Assist in Exchange Compliance
15m 24s
Demo: Compliance Management
14m 20s
Transport Rules and DLP
20m 57s
Transport Rules and DLP
3m 15s
Demo: Creating a Disclaimer
6m 33s
Demo: Setting Up a DLP Rule Using a Template
11m 8s
Anti-malware and Anti-spam Configuration
23m 40s
Anti-malware and Anti-spam Configuration
10m 10s
Demo: Anti-malware and Anti-spam Features
13m 30s
Exchange Server Role and Database Architecture
11m 46s