پیشنهاد فرادرس

آموزش شروع کار با Power BI برای متخصصان حرفه ای کسب و کار

دسته بندی ها: آموزش Power BI ، آموزش کسب و کار ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

هدف از این دوره کسب مهارت در تبدیل داده های خام  به گزارش های بصری قدرتمند از طریق نمونه های عملی و قابل درک می باشد. در این دوره Power BI، در نظر گرفتن فیدهای Twitter و فایل های CSV به عنوان داده های خام، دستکاری و تغییر داده برای اطمینان از فرمت دقیق داده، نحوه ایجاد گزارش های پیچیده که می تواند در لپ تاپ، مرورگر یا دستگاه تلفن همراه ارائه شود را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Power BI
 • شروع کار با Power BI برای متخصصان حرفه ای کسب و کار
 • Power BI چیست؟
 • دمو: powerbi.com
 • دمو: Power BI دسکتاپ
 • سایر اپلیکیشن های Power BI و مجوز Power BI
 • اتصال به منابع داده
 • استفاده از powerbi.com برای اتصال به منابع داده
 • استفاده از Power BI دسکتاپ برای اتصال به منابع داده - بخش 1
 • ایجاد اولین مصورسازی ساده
 • استفاده از Power BI دسکتاپ برای اتصال به منابع داده - بخش 2
 • پاک کردن و ترکیب داده
 • دمو: پاک کردن داده با استفاده از Query Editor
 • ترکیب داده
 • دمو: ترکیب داده با استفاده از Query Editor
 • پاک کردن و ترکیب کردن، یا ترکیب کردن و پاک کردن؟
 • ایجاد ستون های محاسبه، جدول تاریخ و روابط
 • جداول تاریخ و سلسله مراتب تاریخ
 • روابط و لینک کردن جداول با هم
 • دمو: ایجاد روابط در Power BI Desktop
 • ایجاد اولین گزارش
 • ایجاد اولین گزارش و مصورسازی ها
 • استفاده از صورسازی ها - بخش 1
 • استفاده از صورسازی ها - بخش 2
 • وارد کردن تصاویر و اشکال
 • فرمت دستگاه های موبایل
 • استفاده از چندین تب و فیلترهای متعدد برای ارائه گزارش دقیق
 • استفاده از فیلترها
 • فیلترهای Drillthrough
 • انتشار اولین گزارش
 • ایجاد  App Workspace
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Getting Started with Power BI for Business Professionals Publisher:Pluralsight Author:Ben Howard Duration:3h 14m Level:Beginner

The aim of this course is to provide the business professional with the skills and knowledge to enable them to turn raw data into powerful visual reports by way of practical and relatable examples.
The aim of this course is to provide the business professional with the skills and knowledge to enable them to turn raw data into powerful visual reports by way of practical and relatable examples. In this course, Getting Started with Power BI for Business Professionals, you will learn foundational knowledge of/gain the ability to end product/overall skill. First, you will take Twitter feeds and CSV files as raw data and build simple but very powerful visual dashboards. Next, you will manipulate and massage data to make sure the data is in the exact format you require. Finally, you will see how to create sophisticated reports that can be presented on laptop, browser, or mobile device. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge to provide the type of data that today’s premier organizations require.
Course Overview
2m 18s
Course Overview
2m 18s
Power BI Overview
26m 19s
Getting Started with Power BI for Business Professionals
2m 49s
What Is Power BI?
4m 33s
Demo - powerbi.com
6m 10s
Demo - Power BI Desktop
8m 2s
Other Power BI Applications and Power BI Licencing
4m 42s
Connecting to Data Sources
29m 51s
Connecting to Data Sources
1m 4s
Using powerbi.com to Connect to Data Sources
8m 51s
Using the Power BI Desktop to Connect to Data Sources (Part 1)
4m 58s
Creating the First Simple Visualizations
10m 10s
Using the Power BI Desktop to Connect to Data Sources (Part 2)
4m 47s
Data Cleansing & Combining
29m 8s
Data Cleansing & Combining
4m 48s
Demo - Data Cleansing in Power BI Using the Query Editor
12m 31s
Data Combining
3m 46s
Demo - Data Combining in Power BI Using the Query Editor
6m 7s
Cleanse & Combine, or Combine & Cleanse?
1m 54s
Creating Calculated Columns, a Date Table, and Relationships
20m 48s
Creating Calculated Columns, a Date Table, and Relationships
5m 17s
Date Tables and Date Hierarchies
7m 37s
Relationships and Linking Tables Together
3m 0s
Demo - Create Relationships in Power BI Desktop
3m 48s
Summary
1m 4s
Building Your First Report
28m 18s
Building Your First Report and Visualizations
1m 41s
Demo - Introduction to Using Visualizations (Part 1)
8m 22s
Demo - Introduction to Using Visualizations (Part 2)
6m 41s
Inserting Other Shapes and Images
8m 7s
Formatting for Mobile Devices
3m 25s
Using Multiple Tabs and Filters to Provide Report Clarity
18m 24s
Using Multiple Tabs and Filters to Provide Report Clarity
3m 24s
Using Filters
9m 5s
Drillthrough Filters and Summary
5m 54s
Publishing Your First Report
16m 16s
Publishing Your First Report
3m 35s
Demo - Creating an App Workspace
2m 44s
Viewing the Report in a Browser and on a Cell Phone
4m 58s
Refreshing the Dataset and Summary
4m 57s
Sharing and Presenting Your Reports
18m 59s
Sharing and Presenting Your Reports
9m 52s
Embed Your Report in SharePoint or Publish It to the Web
4m 3s
Export your Report to PowerPoint or Print It
5m 2s
Where Next?
4m 5s
Where Next and Summary
4m 5s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 456.0MB Pluralsight Getting Started with Power BI for Business Professionals_git.ir.rar