هنگام ورود به دنیای Houdini شما به سرعت با VEX مواجه می شوید که به عنوان یک ابزار مورد استفاده برای حل مشکلات مفصل می باشد. در این دوره با بررسی سینتکس و محیط برنامه نویسی، استفاده راحت از واژگان آن زبان، استفاده از توابع موجود برای خواندن و دستکاری داده های داده شده، اعمال این توابع را در یک پروژه مبتنی بر Vex، ژنراتور Sci-fi corridor، استفاده از VEX به عنوان یک راه حل اضافی برای گردش کار ها آشنا می شوید.

نرم افزار مورد نیاز: هودینی.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مانند یک ماشین فکر کنید
 • مشخصات هودینی
 • VEX Syntax
 • مفاهیم اولیه برنامه نویسی
 • متغیرها
 • Attributes
 • کنترل جریان
 • توابع
 • آرایه ها
 • For Each Nodes
 • CopybyReference
 • Outsource
 • Polylines
 • آپشن های اضافی
 • VEX اعمال شده در زمینه هندسه
 • دستکاری
 • راه اندازی اولیه
 • ایجاد باکس با VEX
 • ایجاد شبکه Corridor
 • طراحی Gateway
 • پنجره طراحی بولین و کانتینرها
 • و غیره