پیشنهاد فرادرس

آموزش پیاده سازی Microsoft Azure Privileged Identity Management

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Azure

مجرمان سایبری در حال تلاش برای پیدا کردن و به خطر انداختن اعتبارات اهداف خود برای دسترسی بی حد و حصر به دارایی های حیاتی هستند. در این دوره با کاهش خطرات امنیتی با ایمن سازی، کنترل، نظارت، تجزیه و تحلیل و مدیریت دسترسی منحصر به فرد در Azure AD، منابع Azure و Microsoft online services، فعال سازی Microsoft PIM در Azure، پیکربندی Microsoft PIM، مدیریت PIM برای رفع نیازهای کسب و کار، معرفی Privileged Identity و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Azure Privileged Identity Management
 • Privileged Identity چیست؟
 • Problem چیست؟
 • Damage چیست؟
 • معرفی (Azure Privileged Identity Management (PIM
 • فعال سازی Azure Privileged Identity Management
 • فعال سازی پیش نیازهای PIM
 • فعال سازی PIM در Tenant
 • پیکربندی Just in Time Access
 • (Just in Time Access (JIT چیست؟
 • JIT برای Azure Resources درمقابل Azure AD Roles
 • چه زمانی از JIT استفاده کنیم؟
 • Time-bound Access چیست؟
 • پیکربندی  Permanent Access
 •  Permanent Access چیست؟
 • پییاده سازی Approval Workflows
 • Azure AD Directory Roles چیست؟
 • چه کسی می تواند PIM را مدیریت کند؟
 • بررسی PIM Audit Log
 • و غیره
Implementing Microsoft Azure Privileged Identity Management Publisher:Pluralsight Author:Ammar Hasayen Duration:1h 30m Level:Intermediate

Privileged identity management is emerging as one of the hottest topics in cybersecurity. In this course, you’ll learn how to use Microsoft PIM to manage, control, and monitor access within Azure AD, Azure resources, and Microsoft Online Services.
Cybercriminals are relentless when it comes to finding and compromising their targets’ privileged credentials to gain unfettered access to critical assets. In this course, Implementing Microsoft Azure Privileged Identity Management, you will receive the most up-to-date knowledge on how to mitigate these security risks and to achieve compliance by securing, controlling, monitoring, analyzing, and governing privileged access on Azure AD, Azure resources, and Microsoft online services. First, you will learn how to quickly enable Microsoft PIM in your Azure tenant along with the licensing requirements to do so. Next, you will explore the concept of just in time access and just enough administration that will help you configure Microsoft PIM properly. Finally, you will get all the knowledge you need to enable workflow approval and access reviews along with some best practices that will help you properly manage PIM to meet your business needs. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge you need to enhance your overall security and compliance with more efficient administration and governance of privileged access.
Course Overview
Course Overview
1m
Introducing Azure Privileged Identity Management
Module Introduction
0m
What Is a Privileged Identity?
2m
What Is the Problem?
3m
What Is the Damage?
3m
Introducing Azure Privileged Identity Management (PIM)
5m
Enabling Azure Privileged Identity Management
Module Introduction
0m
Enabling PIM Prerequisites
2m
Demo: Enabling PIM in Your Tenant
2m
Things You Should Do After Enabling PIM
2m
Configuring Just in Time Access
Module Introduction
0m
What Is Just in Time Access (JIT)?
4m
JIT for Azure Resources vs. Azure AD Roles
1m
When to Use JIT
1m
Demo: Configuring Just in Time Access
4m
Configuring Time-bound Access
Module Introduction
0m
What Is Time-bound Access?
3m
Demo: Configuring Time-bound Access
3m
Configuring Permanent Access
Module Introduction
0m
What Is Permanent Access?
2m
Demo: Configuring Permanent Access
4m
Implementing Approval Workflows
Module Introduction
0m
Introducing PIM Approval Workflows
4m
Demo: Creating a Delegated Approver Account
1m
Demo: Configure a Role to Require Approval
1m
Demo: Process Pending Approval Requests
2m
Exploring Privileged Identity Management Roles
Module Introduction
0m
What Are Azure AD Directory Roles?
5m
Demo: Exploring AD Directory Roles
2m
Configuring PIM Management Access
Module Introduction
0m
Who Can Manage PIM?
2m
Demo: Giving Users Access to PIM
3m
Configuring PIM Access Review and Auditing
Module Introduction
0m
Exploring PIM Audit Log
1m
Demo: Accessing PIM Audit Log
4m
Introducing Access Review
2m
Demo: Start an Access Review
2m
Demo: Finish an Access Review
2m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Implementing Microsoft Azure Privileged Identity Management_git.ir.rar