مجرمان سایبری در حال تلاش برای پیدا کردن و به خطر انداختن اعتبارات اهداف خود برای دسترسی بی حد و حصر به دارایی های حیاتی هستند. در این دوره با کاهش خطرات امنیتی با ایمن سازی، کنترل، نظارت، تجزیه و تحلیل و مدیریت دسترسی منحصر به فرد در Azure AD، منابع Azure و Microsoft online services، فعال سازی Microsoft PIM در Azure، پیکربندی Microsoft PIM، مدیریت PIM برای رفع نیازهای کسب و کار، معرفی Privileged Identity و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Azure Privileged Identity Management
 • Privileged Identity چیست؟
 • Problem چیست؟
 • Damage چیست؟
 • معرفی (Azure Privileged Identity Management (PIM
 • فعال سازی Azure Privileged Identity Management
 • فعال سازی پیش نیازهای PIM
 • فعال سازی PIM در Tenant
 • پیکربندی Just in Time Access
 • (Just in Time Access (JIT چیست؟
 • JIT برای Azure Resources درمقابل Azure AD Roles
 • چه زمانی از JIT استفاده کنیم؟
 • Time-bound Access چیست؟
 • پیکربندی  Permanent Access
 •  Permanent Access چیست؟
 • پییاده سازی Approval Workflows
 • Azure AD Directory Roles چیست؟
 • چه کسی می تواند PIM را مدیریت کند؟
 • بررسی PIM Audit Log
 • و غیره