به عنوان یک مدیر ویندوز، شما باید بدانید که چگونه از داده و شبکه ویندوز سرور خود محافظت کنید. در این دوره با گواهینامه 70-744 MCP، حسابرسی سیاست ها، (Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA و (Operations Management Suite (OMS آشنا می شوید.

نرم افزار مورد نیاز: Microsoft Operations Management Suite.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیکربندی سیاست های حسابرسی پیشرفته
 • حسابرسی سناریوهای سیاست
 • حسابرسی با استفاده از AuditPol
 • حسابرسی سیاست گروهی
 • حسابرسی PowerShell
 • حسابرسی PNP
 • سیاست های حسابرسی Globomatics
 •  استفاده از ATA برای پاسخ زمانی که حمله شد
 • نصب  Advanced Threat Analytics
 • بررسی ATA
 • نصب Lightweight GW Agent
 • نوتیفیکیشن های ATA
 • بررسی ATA Alerts
 • پیاده سازی Globomatics ATA
 • استفاده از Operations Management Suite برای ایمن سازی شبکه
 • بررسی OMS
 • نصب OMS
 • OMS Options و ادغام System Center
 • OMS Analytics و Remediation
 • OMS Logs و Azure Connection