برنامه های کنسول مانند آنهایی که در بازی های ویدئویی مانند Quake یا Scrolls Elder استفاده می شوند، می توانند زمان زیادی برای برنامه نویسان صرفه جویی کنند و به شما اجازه می دهند کد نویسی و تست کردن سایت را در زمان های دیگر انجام دهید.
در این دوره، شما یاد می گیرید که یک کنسول قابل استفاده مجدد ایجاد کنید که می تواند به برنامه های جدید یا موجود اضافه شود.

مباحث دوره:

  • معرفی دوره
  • کنسول Dev چیست؟
  • چرا باید یک کنسول برای برنامه خود ایجاد کنید؟
  • مهارت های مورد نیاز راه اندازی پروژه
  • طراحی کنسول کنترل