بخشی از ساخت یک اپلیکیشن وب موفق، درک نحوه استفاده از اپلیکیشن شما و یافتن استثنا قبل از یافتن و گزارش آنها توسط کاربران است. این امر نیازمند نظارت و مانیتورینگ اپلیکیشن در داخل منطق اپلیکیشن شما است. در این دوره با Application Insights، ادغام SDK در پروژه، معیارهای مختلف موجود برای ردیابی، روش های مختلفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل این معیارها در پورتال Azure و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیاده سازی Azure Application Insights SDK در کد
 • مزایای Application Insights
 • معرفی Residence Portal
 • ایجاد منبع Application Insights
 • افزودن SDK به Node.js
 • افزودن SDK به Angular 6
 • پیکربندی ابزار در یک اپلیکیشن وب
 • تغییرات پیکربندی
 • Instrumentation API
 •  Page Views
 • Instrument Angular Page Views
 • تعاملات کاربر
 • ردیابی و استثنائات
 • خلاصه