پیشنهاد فرادرس

آموزش Azure Application Insights در اپلیکیشن وب

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Azure

بخشی از ساخت یک اپلیکیشن وب موفق، درک نحوه استفاده از اپلیکیشن شما و یافتن استثنا قبل از یافتن و گزارش آنها توسط کاربران است. این امر نیازمند نظارت و مانیتورینگ اپلیکیشن در داخل منطق اپلیکیشن شما است. در این دوره با Application Insights، ادغام SDK در پروژه، معیارهای مختلف موجود برای ردیابی، روش های مختلفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل این معیارها در پورتال Azure و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیاده سازی Azure Application Insights SDK در کد
 • مزایای Application Insights
 • معرفی Residence Portal
 • ایجاد منبع Application Insights
 • افزودن SDK به Node.js
 • افزودن SDK به Angular 6
 • پیکربندی ابزار در یک اپلیکیشن وب
 • تغییرات پیکربندی
 • Instrumentation API
 •  Page Views
 • Instrument Angular Page Views
 • تعاملات کاربر
 • ردیابی و استثنائات
 • خلاصه
Instrument Microsoft Azure Application Insights in a Web Application Publisher:Pluralsight Author:Jeff Hopper Duration:50m Level:Intermediate

Microsoft Azure's Application Insights is a popular application performance monitoring tool. This course will show you how to embed application insights into your project and how to analyze that collected telemetry from the Azure portal.
Part of building a successful web application is understanding how your application is being used and capturing exceptions before your users have a chance to report them. This requires embedding application monitoring within the logic of your application. In this course, Instrument Microsoft Azure Application Insights in a Web Application, you will receive an overview of how Application Insights can help you achieve this. First, you will learn how to integrate the SDK into your project. Next, you will explore the different metrics available for tracking. Finally, you will discover several different means to review and analyze these metrics within the Azure portal. When you are finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of the types of metrics available to help you monitor your application.
Course Overview
Course Overview
1m
Implementing Azure Application Insights SDK in Code
Introduction
1m
Application Insights Benefits
1m
Demo: Introducing the Residence Portal
1m
Demo: Creating the Application Insights Resource
1m
Demo: Adding SDK to Node.js
2m
Demo: Adding SDK to Angular 6
3m
Review the Telemetry Created
3m
Summary
1m
Configure Instrumentation in a Web Application
Overview
2m
Configuration Modifications
3m
Demo: Configuration Changes
1m
Instrumentation API
1m
Instrumenting: Page Views
1m
Demo: Instrument Angular Page Views
2m
Instrumenting: User Interactions
1m
Demo: Instrument User Interactions
6m
Instrumenting: Trace and Exceptions
3m
Demo: Instrument Trace and Exceptions
5m
Summary
1m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 135.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Instrument Microsoft Azure Application Insights in a Web Application_git.ir.rar
captcha