پیشنهاد فرادرس

آموزش برون سپاری IT - کار با خطرات برون سپاری

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش کسب و کار

اجرای پروژه های برون سپاری، مدیر پروژه را با خطرات منحصر به فرد در طول کل روند آماده سازی، راه اندازی و اجرا و اتمام پروژه مواجه می کند. در این دوره با ریسک های برون سپاری، اجرای یک پروژه برون سپاری، شناسایی این خطرات و چگونگی مقابله با آنها، مدیریت vendor و خطرات مربوط به پروژه برون سپاری، ریسک ارتباطات در یک پروژه برون سپاری و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شناخت و کاهش ریسک
 • مقدمه دوره و ماژول
 • Risks to the Internal Staff
 • Risks with External Staff
 • مهارت ها، قابلیت ها و خطرات مداوم
 • ریسک های ذاتی سازه های مختلف پروژه
 • Recap / Checklist ماژول
 • استراتژی
 • انتخاب Vendor
 • Vendor Lock-In
 • امنیت داده ها و حریم خصوصی
 • مالکیت معنوی و حق چاپ
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ریسک های فرهنگی
 • مدیریت انتظارات
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
IT Outsourcing - Dealing with Outsourcing Risks Publisher:Pluralsight Author:Tommy van Schaik Duration:55m Level:Beginner

In this course, you will learn to identify and mitigate staff, vendor, contract, and communication-related risks to your outsourcing projects.
Running an outsourcing project presents the project manager with some unique risks throughout the entire process of preparing, starting, running, and closing the project. In this course, IT Outsourcing – Dealing with Outsourcing Risks, you will learn the risks associated with running an outsourcing project, how to identify these risks and how to mitigate them. First, you will discover how to identify and mitigate risks associated with the staff of an outsourcing project. Next, you will explore how to manage vendor and contract-related risks of an outsourcing project. Finally, you will learn how to deal with communication-related risks in an outsourcing project. After this course, you will be able to identify and deal with risks that are specific to an IT outsourcing project, greatly increasing the success rates of managing outsourced initiatives.
Course Overview
Course Overview
1m
Recognizing and Minimizing Staff Related Risks
Course and Module Introduction
2m
Risks to the Internal Staff
5m
Risks with External Staff
3m
Skill, Capability, and Continuity Risks
3m
Inherent Risks of Different Project Structures
3m
Module Recap / Checklist
2m
Dealing with Vendor and Contract Related Risks
Module Introduction
1m
Sourcing Strategy
4m
Vendor Selection
3m
Vendor Lock-In
3m
Data Security and Privacy
2m
Intellectual Property and Copyright
2m
Module Recap / Checklist
2m
Managing Communication Related Risks
Module Introduction
1m
Managing Communication
2m
Managing Cultural Risks
2m
Managing Expectations
5m
Module Recap / Checklist
3m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 49.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight IT Outsourcing - Dealing with Outsourcing Risks_git.ir.rar