تبلیغات

آموزش Maintenance در Cloud

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش های INE ، آموزش شبکه ، آموزش Cloud

خواه شما با کلود یا مجازی سازی کار کنید، باید راه حل های خود را نگهداری کنید. در این دوره با موضوعات نگهداری مختلف، patch کردن، مجازی سازی و راه حل های مبتنی بر ابر، شیوه های خودکارسازی مورد استفاده برای مدیریت، به روز رسانی راه حل ها و نگهداری تسک ها، پشتیبان گیری و بازگردانی و بازیابی فاجعه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • تعیین متدولوژی patch کردن بهترین راه حل ها
 • معرفی دوره و ماژول
 • مبانی patch کردن
 • مجازی سازی و عناصر پچ کردن ابر
 • متدها و انواع استقرار patch کردن
 • بهترین شیوه های مدیریت پچ کردن
 • بررسی به روز رسانی و نگهداری عناصر ابر از طریق خودکارسازی
 • معرفی ماژول
 • خودکارسازی و Orchestration
 • مبانی به روز رسانی و نگهداری
 • تسک های خودکار
 • بررسی متدهای مختلف پشتیبان گیری و بازگردانی
 • انواع پشتیبان گیری
 • اهداف پشتیبان گیری
 • بهترین شیوه ها، اصطلاحات و مفاهیم پشتیبان گیری
 • اپلیکیشن بازیابی فاجعه و فرآیند تداوم کسب و کار
 • ملزومات بازیابی فاجعه
 • تکنیک های بازیابی فاجعه
 • تداوم کسب و کار
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Maintenance in the Cloud Publisher:Pluralsight Author:Sean Wilkins Duration:1h 15m Level:Beginner

This course will teach the different high-level processes, procedures, methods and technologies that are used to properly maintain a virtualization and/or Cloud solution.
Whether you're working in the Cloud or with virtualization, your solution will need to be maintained. In this course, Maintenance in the Cloud, you'll learn foundational knowledge of different maintenance subjects. First, you'll learn about patching virtualization and cloud based solutions. Next, you'll discover the ways that automation can be used to handle solution updating and maintenance tasks. Finally, you'll explore backup and restoration concepts and disaster recovery. When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge of Cloud+ needed to maintain your solutions.
Course Overview
1m 29s
Course Overview
1m 29s
Determining the Best Solution Patching Methodology
20m 59s
Course and Module Introduction
1m 54s
Patching Fundamentals
5m 28s
Virtualization and Cloud Patching Elements
6m 1s
Patching Deployment Types and Methods
4m 28s
Patching Management Best Practices
2m 30s
Summary
0m 35s
Investigating the Updating and Maintenance of Cloud Elements Through Automation
18m 1s
Module Introduction
0m 42s
Automation and Orchestration Review
3m 54s
Update and Maintenance Basics
7m 52s
Automatable Tasks
5m 3s
Summary
0m 28s
Reviewing the Different Backup and Restoration Methods
19m 14s
Module Introduction
0m 43s
Backup Types
8m 8s
Backup Targets
4m 37s
Backup Concepts, Terms, and Best Practices
5m 6s
Summary
0m 37s
Application of Disaster Recovery and Business Continuity Processes
15m 43s
Module Introduction
0m 47s
Disaster Recovery Essentials
3m 57s
Disaster Recovery Techniques
4m 52s
Business Continuity
5m 29s
Summary
0m 36s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 72.0MB Pluralsight Maintenance in the Cloud_git.ir.rar