پیشنهاد فرادرس

آموزش ویرایش چهره در Photoshop

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

pluralsight-mastering-portrait-editing-in-photoshop

در این آموزش تصویری با تکتیک های ویرایش چهره در Photoshop آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های این مجموعه:

 • آشنایی با ویرایش حرفه ای پرتره با فتوشاپ
 • نور در عکاسی
 • اصول ترکیب
 • ایجاد حالت در عکس
 • ارزیابی عکس با استفاده از ابزار هیستوگرام
 • پاکسازی سریع
 • تبدیل B&W
 • تنظیمات کنتراست عمومی - تکنیک های منحنی شکل 'S'
 • اضافه کردن عمق به عکس با استفاده از روشن کردن پس زمینه
 • اضافه کردن یک حاشیه تاریک به عکس
 • اضافه کردن Cool، رنگ آبی برای سایه ها در عکس
 • ایجاد 'Stamp' & Sharpening
 • اصلاح شکل با ابزار Liquify

عنوان دوره: Pluralsigh Mastering Portrait Editing in Photoshop

نویسنده: Kasia Zmokla

سطح: متوسط

مدت دوره: 2 ساعت و 32 دقیقه

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/photoshop-mastering-portrait-editing
Mastering Portrait Editing in Photoshop

Intermediate 2h 32m Kasia Zmokla

At the core of professional photo-editing is a thorough knowledge of how to take advantage of Photoshop's most powerful tools and techniques. In this course, Mastering Portrait Editing in Photoshop, you will learn the basic principles of light, composition, and how to enhance a mood in your photos. This course takes a deep dive into specific techniques that allow you to work in a non-destructive way. First, you'll learn about photo evaluation with the Histogram Tool, working in a targeted way with Adjustment Layers, Masks, Layers, and Blend Modes. Next, you'll learn how to perform a quick clean up and how to convert a color image to black and white. Finally, learn how to enhance a photo with targeted adjustments and how to sharpen it in an intelligent way. When you're finished with this course, you will have a foundational knowledge of enhancing key elements of the image through manipulating light and shadows and how to make creative decisions regarding the development stage. This knowledge will help you as you move forward to professional photo-editing. Software required: Photoshop.

Course Overview 1m 55s Introduction to Creative Portrait Editing with Photoshop 17m 6s Light in Photography 2m 43s Basic Principles of Composition 5m 53s Creating Mood in Photographs 2m 42s Evaluating Photos with the Histogram Tool 5m 47s Edit 1: The Dreamer - Targeted Adjustments in Action 52m 4s Quick Image Analysis and Setting an Artistic Aim 3m 18s Evaluating the photo with the Histogram Tool 3m 31s Quick Clean Up 5m 58s B&W Conversion 8m 10s General Contrast Adjustments - The 'S' Shaped Curve Technique 5m 29s Targeted Tonal Adjustments - The Face 6m 53s Targeted Tonal Adjustments - The Eyes 7m 12s Targeted Tonal Adjustments - The Hair 3m 41s Targeted Tonal Adjustments - The Plant 7m 49s Edit 1: The Dreamer - Polishing the Artwork 30m 56s Adding Depth to the Photo by Brightening the Background 6m 25s Adding a Vignette to the Photo 6m 48s Reintroducing Color to the Image 2m 53s Adding a Cool, Blue Tint to Shadows in the Photo 2m 53s Final Touches - 'Matte' Finish 3m 29s Creating a 'Stamp' & Sharpening 7m 18s Edit Summary 1m 7s Edit 2 - Shadowplay 50m 45s Quick Image Analysis and Setting an Artistic Aim 3m 34s Evaluating the Photo with the Histogram Tool 1m 52s Quick Clean Up 7m 49s Shape Correction with the Liquify Tool 3m 49s B&W Conversion 0m 48s Targeted Tonal Adjustments - The Face 3m 12s General Contrast Adjustments - The 'S' Shaped Curve Technique 2m 4s Targeted Tonal Adjustments - The Body 8m 19s Targeted Tonal Adjustments - The Hair 7m 52s Reintroducing Color to the Image 1m 49s Adding a Cool, Blue Tint to Shadows in the Photo 1m 58s Final Touches - 'Matte' Finish 2m 55s Sharpening & Edit Summary 4m 37s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Mastering Portrait Editing in Photoshop

پیشنهاد فرادرس