پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی سیستم عامل مایکروسافت

دسته بندی ها: آموزش ویندوز ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مایکروسافت ویندوز 10 چندین ویژگی جدید را معرفی می کند - چطور می توانید همه آنها را درک کنید؟ در این دوره با تمام نسخه های ویندوز 10، آمادگی آزمون Microsoft Technology Associate (MTA) Exam 98-349، نصب، پیکربندی، نگهداری و عیب یابی ویندوز 10، مقایسه ویژگی ها و قابلیت های آن با نسخه های قبلی Windows Client آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • محیط دسکتاپ ویندوز 10
 • منوی شروع
 • Taskbar
 • جستجوگر فایل
 • پروفایل کاربر
 • دمو: کتابخانه ها
 • کنترل پنل ویندوز 10
 • درک رجیستری و سیاست گروه
 • آپشن های دسترسی
 • Windows Mobility Center
 • Windows 10 Power User Applications
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Cortana
 • Client Hyper-V
 • Task Manager
 • Remote Desktop
 • PowerShell
 • نصب وبندوز 10
 • نسخه های ویندوز 10
 • سناریو مهاجرت
 • ویژگی های ویندوز
 • بررسی اپلیکیشن های UWP
 • امنیت ویندوز 10
 • (User Account Control (UAC
 • Windows Defender SmartScreen
 • سرویس های سیستم و ضد میان افزار ویندوز 10
 • (Malicious Software Removal Tool (MSRT
 • (Encrypting File System (EFS
 • به اشتراک گذاری فایل ویندوز 10
 • به اشتراک گذاری چاپگر ویندوز 10
 • ذخیره سازی ویندوز 10
 • مدیریت سخت افزار ویندوز 10
 • بهینه سازی سیستم و نگهداری ویندوز 10
 • حساب های ویندوز 10
 • شبکه سازی ویندوز 10
 • پشتیبان گیری و بازیابی ویندوز 10
 • عیب یابی ویندوز 10
 • بررسی گواهینامه Windows 10 MTA
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Microsoft Operating System Fundamentals Publisher:Pluralsight Author:Tim Warner Duration:11h 5m Level:Beginner

Windows 10 is nearly ubiquitous in consumer/business environments. Gain the Windows 10 management skills you need now to support your users and attain the Microsoft Certified Associate (MTA) Windows Operating Systems Fundamentals certification.
Microsoft Windows 10 introduces dozens of new features--how can you make sense of them all? In Microsoft Operating System Fundamentals, you will gain mastery over all Windows 10 editions and at the same time prepare to pass the associated Microsoft Technology Associate (MTA) Exam 98-349, Windows Operating System Fundamentals. This course first covers Windows 10 installation, configuration, maintenance, and troubleshooting in an easy-to-understand format. You will then place Windows 10 in its historical context, comparing and contrasting features and capabilities with preview Windows Client versions. By the end of this course you will be fully prepared for the Windows Operating System Fundamentals certification exam, and you will have the skills and confidence required to support Windows 10 in a business or consumer environment.
Course Overview
2m 9s
Course Overview
2m 9s
Windows 10 Desktop Environment
43m 31s
Overview
1m 47s
What This Course Is All About
4m 16s
The Start Menu
3m 38s
The Taskbar
2m 0s
Demo: Windows 10 Start Menu
6m 23s
Demo: Windows 10 Taskbar
5m 47s
File Explorer
2m 32s
User Profiles
2m 16s
Demo: File Explorer
6m 2s
Demo: Libraries
3m 23s
Demo: User Profiles
2m 19s
For Further Learning
0m 59s
Summary
2m 3s
Windows 10 Control Panel
33m 19s
Overview
0m 31s
Understand the Registry and Group Policy
4m 37s
Demo: Settings App and Control Panel
6m 0s
Demo: Registry and Group Policy
6m 52s
Accessibility Options
2m 6s
Demo: Accessibility, Power, and Display Options
4m 56s
Windows Mobility Center
3m 27s
Demo: Access Windows Mobility Center
2m 42s
For Further Learning
0m 50s
Summary
1m 14s
Windows 10 Power User Applications
50m 4s
Overview
2m 15s
Microsoft Edge
6m 2s
Microsoft Cortana
3m 16s
Demo: Configuring Cortana
9m 14s
Demo: Task Manager
12m 41s
Client Hyper-V
4m 39s
Demo: Using Client Hyper-V
9m 13s
For Further Learning
1m 3s
Microsoft Operating System Fundamentals M3 09
1m 36s
Windows 10 Administrative Applications
38m 36s
Overview
2m 46s
Demo: Tour The MMC Framework
7m 51s
Demo: Use RSAT and MSCONFIG
3m 58s
Remote Desktop
3m 52s
Demo: Use RDP
6m 6s
PowerShell
4m 45s
Demo: Use PowerShell
6m 51s
For Further Learning
0m 42s
Summary
1m 41s
Windows 10 Installation
29m 53s
Overview
0m 31s
Windows 10 Editions
5m 13s
Demo: Preinstallation Tasks
3m 56s
Windows 10 Clean Installation Process
3m 10s
Demo: Install Windows 10
7m 41s
Windows 10 Versions, Builds, and Update Branches
4m 7s
Demo: Post-installation Tasks
3m 40s
For Further Learning
0m 33s
Summary
0m 59s
Windows 10 Upgrade
32m 28s
Overview
1m 55s
Windows Edition Comparisons
4m 52s
Demo: In-Place Upgrade from Windows 7 to Windows 10
10m 30s
Windows 10 Upgrade Paths
3m 48s
In-Place Upgrade Considerations
2m 36s
The Migration Scenario
6m 13s
For Further Learning
0m 30s
Summary
2m 0s
Windows 10 Features and Windows Store Applications
31m 10s
Overview
1m 6s
Windows Features
3m 53s
Demo: Managing Windows Optional Features
5m 46s
Windows Desktop Applications
3m 45s
Universal Windows Platform Applications
4m 55s
Controlling App Startup
2m 43s
Demo: Investigating UWP Apps
6m 55s
For Further Learning
0m 40s
Summary
1m 24s
Windows 10 Security
32m 47s
Overview
2m 14s
Windows 10 Account Types
5m 48s
Demo: Managing Consumer User Accounts
3m 55s
Demo: Managing Business User Accounts
7m 3s
User Account Control (UAC)
2m 9s
Demo: Testing UAC in Windows 10
6m 14s
Windows Defender SmartScreen
2m 45s
For Further Learning
0m 36s
Summary
1m 59s
Windows 10 Antimalware and System Services
32m 29s
Overview
2m 35s
Service Accounts
2m 37s
Malicious Software Removal Tool (MSRT)
3m 13s
Demo: Services and Service Accounts in Windows 10
4m 16s
Demo: Investigate the MSRT
2m 0s
Demo: Configure Windows Defender Firewall
3m 18s
Windows Defender
4m 54s
Demo: Tour Windows Defender Security Center
4m 48s
Demo: Test Windows Defender SmartScreen
2m 27s
For Further Learning
0m 48s
Summary
1m 28s
Windows 10 File Systems and Data Encryption
37m 7s
Overview
1m 57s
Disks, Volumes, and File Systems
7m 9s
Demo: Initialize a New Disk in Windows 10
4m 51s
BitLocker Drive Encryption
4m 24s
Encrypting File System (EFS)
2m 20s
Demo: Encrypting a Disk with BitLocker
3m 54s
Demo: Implementing EFS
4m 42s
Demo: Using Offline Files
5m 55s
For Further Learning
0m 35s
Summary
1m 17s
Windows 10 File Sharing
28m 34s
Overview
0m 45s
Windows 10 Libraries
1m 34s
Demo: Using Libraries
6m 14s
HomeGroup
3m 44s
SMB File Sharing
3m 21s
Demo: Set Up File Sharing
5m 58s
Demo: Test File Sharing
5m 12s
For Further Learning
0m 44s
Summary
0m 58s
Windows 10 Printer Sharing
34m 13s
Overview
0m 44s
Printer Interfaces
3m 28s
Print Drivers
1m 58s
Demo: Configure a Local Printer
6m 47s
The V4 Driver Model
2m 35s
Network Printing Process
3m 53s
Demo: Manage Network Printing
6m 40s
Special-purpose Printing
3m 58s
For Further Learning
2m 22s
Summary
1m 44s
Windows 10 Storage
30m 21s
Overview
0m 43s
Storage Types and Interfaces
4m 42s
Physical vs. Virtual Disks
4m 8s
Windows 10 Maintenance Tools
3m 39s
Demo: Windows 10 Drive Optimization
4m 34s
OneDrive vs. OneDrive for Business
4m 7s
Demo: Investigate OneDrive in Windows 10
5m 40s
For Further Learning
0m 33s
Summary
2m 10s
Windows 10 Hardware Management
21m 7s
Overview
0m 34s
Taking Inventory of a Windows 10 System
3m 2s
Demo: System Information Utility
6m 3s
Demo: Third-party Inventory Tools
2m 40s
System Center Configuration Manager
0m 56s
Windows 10 Driver Store
1m 28s
Demo: Device Manager
4m 17s
For Further Learning
0m 46s
Summary
1m 17s
Windows 10 Maintenance and System Optimization
34m 2s
Overview
0m 45s
Windows Update Types
2m 27s
Windows Update for Business
3m 32s
Demo: Configure Windows Update
7m 17s
Demo: Reliability Monitor
5m 25s
Resource Monitor and Performance Monitor
2m 10s
Demo: Windows 10 Performance Monitoring
10m 13s
For Further Learning
0m 40s
Summary
1m 30s
Windows 10 Accounts
27m 1s
Overview
0m 54s
Federated Identity and SSO
4m 33s
Microsoft Accounts and Local Accounts
3m 52s
Demo: Examine Local and Microsoft Accounts
5m 45s
Work, School, or Organizational Accounts
3m 15s
Demo: Examine Federated Accounts
6m 3s
For Further Learning
1m 21s
Summary
1m 17s
Windows 10 Networking
33m 32s
Overview
0m 25s
Physical Connections
3m 5s
Network Location Awareness
3m 23s
Demo: Configure TCP/IP Graphically
3m 8s
Demo: Configure TCP/IP Programmatically
6m 48s
TCP/IP Internetworking Crash Course
7m 9s
Demo: Active Directory Networking
2m 17s
Demo: Configure TCP/IP with PowerShell
4m 52s
For Further Learning
0m 47s
Summary
1m 35s
Windows 10 Backup and Recovery
37m 35s
Overview
0m 43s
System Restore
3m 33s
Demo: Implement System Restore
5m 50s
File History
3m 13s
OneDrive File Recovery
2m 30s
Demo: Implement File History
4m 49s
Demo: Work with OneDrive Recovery
2m 39s
Windows Reset and Backup
2m 14s
Demo: Windows 10 Backup and Restore
4m 18s
Windows 10 Recovery Drive
3m 2s
Demo: Create a Recovery Drive
2m 34s
For Further Learning
0m 26s
Summary
1m 38s
Windows 10 Troubleshooting
29m 37s
Overview
0m 31s
Built-in Troubleshooting Tools
5m 33s
Demo: Troubleshooters and Error Reports
4m 4s
Demo: Feedback Hub and Event Viewer
4m 42s
Diagnostic Startup Options
6m 49s
Demo: Windows Recovery Environment
5m 27s
For Further Learning
1m 5s
Summary
1m 23s
Windows 10 MTA Certification Overview
26m 8s
Overview
0m 55s
About the MTA Certification
3m 31s
About the 98-349 Exam
9m 1s
Demo: Tour the Microsoft Learning Website
5m 3s
Where to Go Next
3m 2s
Demo: Maximize Your Pluralsight Learning
3m 34s
Summary
0m 59s

پیشنهاد فرادرس