Pandas تنها یکی از محبوب ترین بسته های نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل داده ها نیست، بلکه بدون شک بهترین روش برای کار با داده های شما است. در این دوره با مهم ترین ویژگی های اصلی Pandas، تعداد ردیف و ستون، نوع datatypes، گرفتن اطلاعات از مجموعه داده های شما و  نحوه پاک کردن و تبدیل داده شما آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی داده
 • بررسی مجموعه داده
 • انتخاب، فیلتر کردن و مرتب سازی داده
 • ماژول
 • Indexing
 • Indexing با لیست ها و Slices
 • Indexing با loc و iloc
 • فیلتر کردن با عبارت های Boolean
 • اعطای ارزش با Indexing
 • تمیز کردن داده
 • مدیریت داده
 • مدیریت Outliers
 • مدیریت Duplicates
 • انتقال داده
 • اپراتورهای ریاضی
 • و غیره