تبلیغات

آموزش دستکاری داده با Pandas 

دسته بندی ها: آموزش پانداس (Pandas) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش پایتون (Python)

Pandas تنها یکی از محبوب ترین بسته های نرم افزاری برای تجزیه و تحلیل داده ها نیست، بلکه بدون شک بهترین روش برای کار با داده های شما است. در این دوره با مهم ترین ویژگی های اصلی Pandas، تعداد ردیف و ستون، نوع datatypes، گرفتن اطلاعات از مجموعه داده های شما و  نحوه پاک کردن و تبدیل داده شما آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی داده
 • بررسی مجموعه داده
 • انتخاب، فیلتر کردن و مرتب سازی داده
 • ماژول
 • Indexing
 • Indexing با لیست ها و Slices
 • Indexing با loc و iloc
 • فیلتر کردن با عبارت های Boolean
 • اعطای ارزش با Indexing
 • تمیز کردن داده
 • مدیریت داده
 • مدیریت Outliers
 • مدیریت Duplicates
 • انتقال داده
 • اپراتورهای ریاضی
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pandas Playbook: Manipulating Data Publisher:Pluralsight Author:Reindert-Jan Ekker Duration:2h 15m Level:Intermediate

Pandas is one of the most popular software packages for data analysis. This course focuses on the core functionalities of Pandas for data wrangling, teaching you how to tackle everyday tasks for a data analyst, or data scientist.
Pandas is not just one of the most popular software packages for data analysis, it is also, without a doubt, the most convenient and fun way to work with your data. In this course, Pandas Playbook: Manipulating Data, you will cover the most important core functionalities of Pandas, focusing on the core functionalities of the two main Pandas classes: the DataFrame and the Series. First, you will take a look at a new dataset and try to get a feeling for it - how many rows and columns are there? What datatypes does it consist of? You will do some basic statistical exploration as well. Then, you'll focus on getting information out of your dataset. Basically, it's about asking the right questions and drilling down into your dataset. Finally, you will learn how to clean and transform your data. Here, you will see how to run Python functions against our data, including functions we write ourselves by using a very cool and powerful feature called groupby() - changing the structure of our columns and rows, and combining multiple dataframes into one. After watching this course, you will be ready for just about any data wrangling job that you might come across.
Course Overview
1m 30s
Course Overview
1m 30s
Course Introduction
4m 12s
Course Introduction and Overview
4m 12s
Exploring Data
11m 22s
Module Overview
0m 49s
Demo: Exploring a Dataset
3m 25s
Demo: Statistical Exploration
4m 12s
Summary
2m 56s
Selecting, Filtering, and Sorting Data
32m 0s
Module Overview
1m 32s
Demo: Indexing Basics
5m 53s
Demo: Indexing with Lists and Slices
2m 50s
Demo: Row-based Indexing with loc and iloc
4m 32s
Review: Indexing
2m 27s
Demo: Filtering with Boolean Expressions
3m 22s
Demo: Assigning Values with Indexing
4m 49s
Demo: Sorting
1m 55s
Review and Summary
4m 37s
Cleaning Data
43m 46s
Module Overview
0m 58s
Demo: Detecting and Inspecting Missing Values
7m 29s
Demo: Handling Missing Data
8m 28s
Review: Missing Data
3m 53s
Demo: Handling Outliers
7m 0s
Demo: Handling Duplicates
3m 12s
Demo: Type Conversions
3m 29s
Demo: Fixing Indices
2m 25s
Review: Type Conversions and Fixing Indices
6m 48s
Transforming Data
42m 40s
Module Overview
1m 15s
Demo: Mathematical Operators
7m 0s
Demo: Function Application
3m 42s
Review: Math Operators and Function Application
5m 24s
Demo: Grouping and Aggregation with groupby()
4m 2s
Review: groupby()
3m 23s
Demo: Structural Transformations with stack() and unstack()
3m 12s
Demo: Structural Transformations with pivot() and melt()
4m 6s
Review: Structural Transformations
5m 10s
Demo: Combining Datastructures
5m 22s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 198.0MB Pluralsight Pandas Playbook Manipulating Data_git.ir.rar