پیشنهاد فرادرس

تست نفوذ اتوماتیک با Python و Kali Linux

دسته بندی ها: آموزش تست نفوذ ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش شبکه ، تست نرم افزار ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش امنیت شبکه

در این آموزش تصویری با نحوه انجام تست نفوذ اتوماتیک با Python و Kali Linux آشنا می شوید.

این آموزش به شما کمک می کند تا امنیت اپلیکیشن های خود را بهبود ببخشید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های این مجموعه:

 • خوش آمدگویی
 • پیش نیازها
 • راه اندازی محیط
 • ساخت Sandbox خودکار
 • بررسی کاربرد Automation
 • اجرای دستورات از ترمینال
 • باز کردن مرورگر
 • ذخیره نتایج
 • شناسایی اتوماسیون
 • بررسی اجمالی ماژول
 • DNS
 • Whois
 • فایل ها، رسانه های اجتماعی و جستجوی وب
 • ادغام IP
 • شناسایی Live Host
 • اسکن پورت
 • Attack Automation
 • آسیب پذیری اسکن
 • حمله brute-force
 • وب برنامه امنیتی اتوماسیون
 • پروژه Github

عنوان دوره: Pluralsight Penetration Testing Automation Using Python and Kali Linux

نویسنده: Gus Khawaja

سطح: متوسط

مدت دوره: 1 ساعت و 56 دقیقه

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/penetration-testing-automation-using-python-kali-linux

Pluralsight Penetration Testing Automation Using Python and Kali Linux

Gus Khawaja Intermediate 1h 56m

Get a good understanding on how to use Python to automate your web penetration testing scenarios. In this course, Penetration Testing Automation Using Python and Kali Linux, you'll learn how to start automating your penetration testing tasks using Python and Kali Linux. First, you'll learn about information gathering automation. Next, you'll learn about network scanning automation. Finally, you'll learn about vulnerabilities assessment automation. By the end of this course, you'll be able to develop your own automated scanner for gathering information, scanning the network, and conducting an automated vulnerability assessment.

Course Overview 1m 48s Welcome 8m 46s Welcome 0m 43s Prerequisites 1m 53s Course Overview 1m 54s Setting up the Environment 2m 42s Summary 1m 31s Building the Automation Sandbox 21m 18s Introduction 0m 35s The Automation Application Overview 2m 37s Executing Commands from the Terminal 2m 48s Opening the Browser 2m 5s Saving the Results 3m 28s Putting It All Together 8m 50s Summary 0m 51s Reconnaissance Automation 33m 2s Introduction 0m 54s Module Overview 1m 32s DNS 8m 3s Email Extraction 3m 13s Whois 2m 32s Files, Social Media, and Web Search 4m 9s Google Dorks Extraction 11m 50s Summary 0m 47s Internal Scanning Automation 20m 35s Introduction 0m 35s Module Overview 1m 15s IP Integration 9m 17s Identifying Live Hosts 3m 41s Port Scanning 5m 0s Summary 0m 45s Attack Automation 18m 8s Introduction 0m 39s Module Overview 1m 1s Ports Extraction 2m 58s Vulnerabilities Scan 6m 31s Brute-force Attack 6m 15s Summary 0m 43s Web Application Security Automation 13m 5s Introduction 2m 50s Github Project 1m 58s Web Application Security Scanner 4m 14s Demo 3m 4s Course Summary 0m 56s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Penetration Testing Automation Using Python and Kali Linux

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 314.0MB Pluralsight Penetration Testing Automation Using Python and Kali Linux_git.ir.rar