تبلیغات

آشنایی با تکنیک ها و ترفندهای فتوشاپ

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آیا نیاز به کارایی بیشتری در فتوشاپ دارید؟

در این دوره نکات و ترفندهای Photoshop CC را یاد می گیرید. شما با یادگیری و تسلط بر این نکات می توانید مهارت خود را در استفاده از فتوشاپ بالا ببرید.

در ابتدا یاد می گیرید که چگونه عملکرد فتوشاپ خود را بهینه کنید. در ادامه ترفندهایی را برای کمک به ویرایش و ترکیب عکس ها فرا می گیرید و در انتها شما مهارت های خود در کار با فتوشاپ را بهبود می بخشید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Photoshop CC Tips & Tricks Author:Matthew Pizzi Duration:31m

Need to become more productive in Photoshop? In this course, Photoshop CC Tips & Tricks, you will learn how to increase your productivity by mastering unique tips and tricks. First, you will learn how to optimize Photoshop's performance. Next, you will discover tricks to help you edit and composite images. Finally, you will explore simple productivity improvements. When you’re finished with this course, you will have an improved ability to work more efficiently inside of Adobe Photoshop. Software required: Adobe Photoshop CC.

پیشنهاد فرادرس