پیشنهاد فرادرس

آموزش ساده سازی ذخیره سازی اپلیکیشن وب آفلاین با PouchDB

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اپلیکیشن های وب آفلاین امروز بسیار شایع هستند. برای ایجاد یک اپلیکیشن وب آفلاین شما باید جایی را برای ذخیره داده ها در نظر بگیرید. یک گزینه عالی استفاده از PouchDB است. در این دوره با ذخیره و بازیابی داده از پایگاه داده سمت کلاینت با NoSQL API در PouchDB، اضافه، ویرایش و حذف اسناد، نحوه استفاده از کوئری های Mango و find() API، استفاده از نقشه، کاهش کوئری ها برای ایجاد اسناد طراحی و جمع آوری آمار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار با PouchDB
 • ماژول ها
 • راه اندازی پروژه PouchDB
 • ایجاد پایگاه داده PouchDB
 • افزودن سند
 • به روز رسانی یک سند
 • حذف پایگاه داده
 • عملیات Bulk با PouchDB
 • استفاده از کوئری های Mango در PouchDB
 • Map Query چیست؟
 • اجرای Temporary Query
 • یک سند طراحی ایجاد کنید
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
PouchDB Playbook: Simplify Offline Web Application Storage Publisher:Pluralsight Author:Paul Sheriff Duration:1h 24m Level:Intermediate

PouchDB is a great NoSQL database used for storing offline data for your web applications. You will learn to use PouchDB's consistent, promise-based API to simplify data management using JavaScript.
Offline web applications are becoming very prevalent today. In order to create an offline web application, you must take into account where to store data. A great option is to use PouchDB. In this course, PouchDB Playbook: Simplify Offline Web Application Storage, you will learn to store and retrieve data from a client-side database using PouchDB's NoSQL API. First, you will see how to add, edit, and delete documents, and perform bulk update and retrieval. Then, you will discover how to use Mango queries and the find() API. Finally, you will learn to use map and reduce queries to create design documents and gather statistics. By the time you are finished, you will have enough knowledge to start using PouchDB immediately in your own offline web application.
Course Overview
Course Overview
1m
Getting Started withPouchDB
Module Introduction
1m
Modules in This Course
1m
PouchDB Overview
2m
Set up the PouchDB Project
3m
Create a PouchDB Database
1m
Add a Document
3m
Get a Document
1m
Update a Document
1m
Delete a Document
2m
Compact Database
2m
Delete Database
0m
Module Summary
0m
Bulk Operations with PouchDB
Module Introduction
0m
The bulkDocs() Method
3m
Get id and rev Properties Only
2m
Get All Documents Using allDocs()
1m
Get a Count of All Documents
1m
Get a Range of Data
2m
Get All Job Documents
2m
Module Summary
0m
Using Mango Queries in PouchDB
Module Introduction
0m
Overview of Mango Queries
1m
Create Secondary Indexes
2m
Find a Customer
1m
Error if No Index on Sort Field
1m
Show a Warning in No Index on Selector Field
2m
Using the Greater Than Operator
1m
Search on Two Fields
1m
Find Value in Nested Array
2m
Module Summary
0m
Using Map Queries in PouchDB
Module Introduction
0m
What Is a Map Query?
1m
Run a Temporary Query
2m
Emit a Key but No Value
1m
Use Multiple Fields for the Value
1m
Use an Object for the Value
1m
Create a Design Document
3m
Search Using the Design Documents
3m
Notes on Using Map Queries
0m
Module Summary
0m
Using Reduce Functions to Gather Statistics
Module Introduction
0m
Count Documents Using Reduce Functions
2m
Calculate Sum
2m
Calculate Minimum and Maximum
1m
Calculate an Average
2m
Module and Course Summary
1m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 214.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight PouchDB Playbook Simplify Offline Web Application Storage_git.ir.rar