Pluralsight_Regular_Expression_Fundamentals

عبارت باقاعده (Regular Expressions) از تعدادی نمادهای ثابت و اپراتور تشکیل شده است که مشخص کننده مجموعه ای از این رشته ها وعملگرا ها در این مجموعه است. در علوم رایانه، عبارات با قاعده (عبارات منظم) از تعدادی نمادهای ثابت و اپراتور تشکیل شده اند که مشخص کننده مجموعه ای از این رشته ها و عملگرا ها در این مجموعه است. یک عبارت باقاعده با زبان معمولی نوشته می‌شود که می‌تواند توسط یک پردازشگر عبارت باقاعده، یا یک برنامه که به عنوان تولید کننده مترجم یا بررسی‌کننده متن و تشخیص قسمت‌هایی از آن به وسیله مشخصات استفاده شود.
در این دوره آموزشی شما با مفاهیم و اصول Regular Expression یا عبارات با قاعده آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

  • ایجاد الگوهای انعطاف پذیر با استفاده از مجموعه کاراکترها
  • دستیابی به بهره وری در هنگام استفاده از تکرار
  • آشنایی با انواع مختلف استراتژی های جستجو
  • نوشتن تناوب های منطقی و کارآمد
  • کپچرینگ گروه ها و استفاده مجدد از آن ها با backreferences
  • توسعه الگوهای پیچیده با lookaround assertions
  • کار با یونیکد و کاراکترهای چند بایتی
  • تطبیق آدرس های ایمیل، URLs,  تاریخ ها، تگ های HTML و شماره های کارت اعتباری
  • استفاده از جستجو و جایگزینی برای فرمت کردن یک سند
  • و …

عنوان دوره: Pluralsight Regular Expression Fundamentals

مدت دوره: 1 ساعت و 33 دقیقه

نویسنده: Juliette Reinders Folmer


توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/regular-expressions-fundamentals
Pluralsight Regular Expression Fundamentals

Juliette Reinders Folmer
1h 33m
BeginnerThis course will teach you about the power of regular expressions and show you how to build good and performant regex, while avoiding all the pitfalls.

Regular Expressions Fundamentals
10m 42s
Introduction to Regular Expressions Fundamentals
0m 57s
What Are Regular Expressions? And Why Are They Useful to You?
2m 29s
A Brief History
3m 48s
How It Works
3m 27s
Building Your First Regex
9m 37s
Building Your First Regex
9m 37s
Syntax in Detail
47m 4s
Introduction
1m 4s
On Engines, Dialects, and Influencers
4m 53s
Matching Characters
2m 17s
Meta Characters - Character Classes
4m 12s
Meta Characters - Wildcard
1m 40s
Meta Characters - Quantifiers and Greediness
8m 48s
Meta Characters - Alternation
4m 55s
Meta Characters - Sub-patterns and Grouping
4m 12s
Meta Characters - Anchors and Boundaries
4m 8s
Meta Characters - Escaping & the Backslash
9m 16s
Roundup
1m 34s
Shortcodes, Modifiers, and Delimiters
25m 48s
Shortcodes
8m 35s
Unicode Shortcodes
6m 0s
Modifiers
9m 6s
Delimiters
2m 4s