ابزار تست واحد ABAP یک فریمورک است که با اجازه دادن به برنامه نویس به جاسازی کلاس های تست به طور مستقیم در یک شی در حال توسعه به طور قابل توجهی کیفیت کد را بهبود می بخشد. در این دوره با  استفاده از برخی از سناریوهای کسب و کار در دنیای واقعی مثلا اپلیکیشن های نمونه با استفاده از کلاس های پایه، کلاس انتزاعی، رابط ها، رویدادها و مدیران رویداد ساخته می شوند، مدیریت خطا و بازیابی با استفاده از کلاسهای استثنایی با جزئیات بسیار دقیق، ابزار و API های مختلف موجود در محیط ABAP برای بهبود کیفیت کد و بهره وری، بررسی SAP Application Log، نحوه ایجاد آبجکت های Application Log، نحوه نوشتن Application Log entries، بازیابی entries برای تحلیل برنامه و عیب یابی و قوی ترین ابزار در محیط ABAP به نام (Run Time Type Services (RTTS آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار
 • برنامه نویسی شی های ABAP
 • مرور کلی کنوانسیون نامگذاری برای دوره
 • کلاس های استثنا
 • مرور استثناها
 • ایجاد کلاس استثنا
 • افزودن استثنا به کلاس استثنا
 • مدیریت استثنا در اپلیکیشن
 • مدیریت استثنا با پردازش CLEANUP
 • مدیریت استثنا با پردازش RESUME
 • مدیریت استثنا با پردازش RETRY
 • رابط ها
 • رابط ZIF_AOA_EMPLOYEE
 • بررسی کلاس های پیاده سازی
 • راه حل پردازش Employee
 • کلاس های پایه
 • بررسی وراثت
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : تغییرات رابط
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : اصلاح کلاس Employee
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : اصلاح کلاس های داخلی
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : نسخه ی نمایشی اصلاح کلاس
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : ایجاد Manager Subclass
 • رویدادها
 • کلاس های Abstract به عنوان کلاس های پایه
 • Application Log
 • بازبینی تعریف و پردازش رویدادها
 • پیاده سازی رویدادهای ایجاد شده توسط کاربر
 • پیاده سازی رویدادهای ایجاد شده API
 • کلاس های Abstract
 • بررسی SAP Application Log
 • معماری SAP Application Log
 • دسترسی به Application Log با Transactions و API ها
 • ایجاد Custom Log Objects و Subobjects
 • بررسی متدهای  Application Log API
 • نوشتن Entries در Application Log
 • متدها و کلاس ها/ برنامه نویسی داینامیک
 • مفاهیم برنامه ریزی پویا برای کلاس ها و متدها
 • متدهای نمایش کلاس
 • نمایش فراخوانی های متد داینامیک
 • آبجکت های داده/برنامه نویسی داینامیک
 • زمان نیاز به Generic Data Objects
 • مقدمه ای بر RTTS
 • استفاده از RTTS: خواندن متادیتای شیء
 • استفاده از RTTS: با استفاده از متادیتای Object
 • استفاده از RTTS: خلاصه ای از ایجاد داده های پویا
 • استفاده از RTTS: نمایش ایجاد داده های پویا
 • ABAP واحد
 • بازبینی واحد ABAP
 • مثال کلاس تست
 • نمایش تست واحد ABAP