پیشنهاد فرادرس

آموزش تکنیک های پیشرفته برنامه نویسی آبجکت های ABAP 

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

ابزار تست واحد ABAP یک فریمورک است که با اجازه دادن به برنامه نویس به جاسازی کلاس های تست به طور مستقیم در یک شی در حال توسعه به طور قابل توجهی کیفیت کد را بهبود می بخشد. در این دوره با  استفاده از برخی از سناریوهای کسب و کار در دنیای واقعی مثلا اپلیکیشن های نمونه با استفاده از کلاس های پایه، کلاس انتزاعی، رابط ها، رویدادها و مدیران رویداد ساخته می شوند، مدیریت خطا و بازیابی با استفاده از کلاسهای استثنایی با جزئیات بسیار دقیق، ابزار و API های مختلف موجود در محیط ABAP برای بهبود کیفیت کد و بهره وری، بررسی SAP Application Log، نحوه ایجاد آبجکت های Application Log، نحوه نوشتن Application Log entries، بازیابی entries برای تحلیل برنامه و عیب یابی و قوی ترین ابزار در محیط ABAP به نام (Run Time Type Services (RTTS آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • شروع کار
 • برنامه نویسی شی های ABAP
 • مرور کلی کنوانسیون نامگذاری برای دوره
 • کلاس های استثنا
 • مرور استثناها
 • ایجاد کلاس استثنا
 • افزودن استثنا به کلاس استثنا
 • مدیریت استثنا در اپلیکیشن
 • مدیریت استثنا با پردازش CLEANUP
 • مدیریت استثنا با پردازش RESUME
 • مدیریت استثنا با پردازش RETRY
 • رابط ها
 • رابط ZIF_AOA_EMPLOYEE
 • بررسی کلاس های پیاده سازی
 • راه حل پردازش Employee
 • کلاس های پایه
 • بررسی وراثت
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : تغییرات رابط
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : اصلاح کلاس Employee
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : اصلاح کلاس های داخلی
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : نسخه ی نمایشی اصلاح کلاس
 • پیاده سازی وراثت در پردازش Employee : ایجاد Manager Subclass
 • رویدادها
 • کلاس های Abstract به عنوان کلاس های پایه
 • Application Log
 • بازبینی تعریف و پردازش رویدادها
 • پیاده سازی رویدادهای ایجاد شده توسط کاربر
 • پیاده سازی رویدادهای ایجاد شده API
 • کلاس های Abstract
 • بررسی SAP Application Log
 • معماری SAP Application Log
 • دسترسی به Application Log با Transactions و API ها
 • ایجاد Custom Log Objects و Subobjects
 • بررسی متدهای  Application Log API
 • نوشتن Entries در Application Log
 • متدها و کلاس ها/ برنامه نویسی داینامیک
 • مفاهیم برنامه ریزی پویا برای کلاس ها و متدها
 • متدهای نمایش کلاس
 • نمایش فراخوانی های متد داینامیک
 • آبجکت های داده/برنامه نویسی داینامیک
 • زمان نیاز به Generic Data Objects
 • مقدمه ای بر RTTS
 • استفاده از RTTS: خواندن متادیتای شیء
 • استفاده از RTTS: با استفاده از متادیتای Object
 • استفاده از RTTS: خلاصه ای از ایجاد داده های پویا
 • استفاده از RTTS: نمایش ایجاد داده های پویا
 • ABAP واحد
 • بازبینی واحد ABAP
 • مثال کلاس تست
 • نمایش تست واحد ABAP
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
SAP ABAP Objects: Advanced Programming Techniques Publisher:Pluralsight Author:Dorian Salmon Duration:2h 58m Level:Advanced

This course provides a dive into the concepts of classes, abstract/exception classes, interfaces, events and event handlers, SAP Application Log, dynamic method calls, the use of Run Time Type Services (RTTS), and the ABAP Unit testing framework.
The ABAP Unit testing tool is a framework that drastically improves code quality by allowing the programmer to embed test classes directly into an object being developed. This course, SAP ABAP Objects: Advanced Programming Techniques, serves as a follow-up from the earlier “Introduction to ABAP Objects: Concepts and Class Builder” course. The first portion of this course will provide a deeper dive into the concepts from the introductory course. First, using some real-world business scenarios as examples, sample applications are built using base classes, abstract classes, interfaces, events, and event handlers. Error handling & recovery using exception classes is covered in great detail. All of the provided examples are built using a reliable framework that reinforces best practices for coding. Next, you will cover the various tools and APIs that are available within the ABAP environment to improve code quality and productivity. The SAP Application Log is explored and describes how to create Application Log objects, how to write Application Log entries, and how to subsequently retrieve the entries for program analysis and trouble- shooting. Finally, you will discover one of the most powerful tools in the ABAP environment - Run Time Type Services (RTTS). Using this framework, the course shows how to analyze the composition of simple or complex anonymous data objects at run-time, and how to build data-driven processing routines based on the object metadata. In addition, we demonstrate how to use RTTS to dynamically construct custom data objects as needed during program execution. By the end of this course, you will know, step-by-step, how to write test classes and execute unit tests.
Course Overview
1m 59s
Course Overview
1m 59s
Getting Started
7m 26s
Introduction to Advanced ABAP Objects Programming
1m 42s
Overview of Naming Conventions for the Course
0m 56s
Best Practices and Sample Program Review
4m 47s
Exception Classes
35m 20s
An Overview of Exceptions
1m 45s
Creating an Exception Class
3m 32s
Review of Sample Program to Modify Sales Orders
5m 8s
Adding Exceptions to the Exception Class
5m 44s
Handling Exceptions in the Application
2m 17s
Handling Exceptions with CLEANUP Processing
6m 24s
Handling Exceptions with RESUME Processing
6m 13s
Handling Exceptions with RETRY Processing
4m 14s
Interfaces
21m 55s
An Overview of Interfaces
2m 35s
Review of Interface ZIF_AOA_EMPLOYEE
2m 51s
Review of Implementing Classes
6m 28s
Employee Processing Solution Review
10m 0s
Base Classes
18m 27s
Inheritance Review
4m 55s
Implementing Inheritance in Employee Processing: Interface Modifications
0m 44s
Implementing Inheritance in Employee Processing: Employee Class Modifications
3m 2s
Implementing Inheritance in Employee Processing: Intern Class Modifications
3m 23s
Inheritance in Employee Processing: Demo Class Modifications
1m 24s
Implementing Inheritance in Employee Processing: Manager Subclass Creation
4m 56s
Events
10m 24s
Abstract Classes as Base Classes
2m 24s
Demonstration: Abstract Class Review
3m 33s
Demonstration: Implementing Reports Review
4m 26s
Application Log
9m 21s
A Review of Defining and Processing Events
1m 31s
Implementing User-generated Events
3m 53s
Implementing API-generated Events
3m 57s
Abstract Classes
24m 49s
An Overview of the SAP Application Log
1m 47s
SAP Application Log Architecture
0m 47s
Accessing the Application Log with Transactions and APIs
4m 10s
Creating Custom Log Objects and Subobjects
2m 2s
Review of Application Log API Methods
7m 13s
Writing Entries to the Application Log
8m 48s
Dynamic Programming / Classes and Methods
12m 23s
Dynamic Programming Concepts for Classes and Methods
4m 26s
Review of Demonstration Class Methods
1m 54s
Demonstration of Dynamic Method Calls
6m 2s
Dynamic Programming / Data Objects
22m 49s
When Are Generic Data Objects Required?
2m 7s
An Introduction to RTTS
2m 58s
Using RTTS: Reading Object Metadata
8m 14s
Using RTTS: Using Object Metadata
1m 58s
Using RTTS: Dynamic Data Creation Overview
2m 48s
Using RTTS: Dynamic Data Creation Demonstration
4m 42s
ABAP Unit
13m 5s
ABAP Unit Overview
1m 58s
Test Class Example
4m 8s
ABAP Unit Test Demonstration
6m 58s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 441.0MB Pluralsight SAP ABAP Objects Advanced Programming Techniques_git.ir.rar