پیشنهاد فرادرس

آموزش استفاده از Delve با SharePoint

دسته بندی ها: آموزش شیرپوینت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

نرم افزارهای آفیس 365، شیرپوینت و OneDrive، ایجاد، ذخیره سازی و همکاری در پروژه ها چه به طور شخصی و چه گروهی را آسان می سازد. در این دوره با بررسی Office Graph، نحوه استفاده از Office Graph توسط Delve برای اتصال شما به محتوا و همکاران، نحوه افزودن محتوا به Delve، نحوه سازماندهی محتوا در Delve  با ایجاد و استفاده از Boards و Favorites، نحوه حفاظت از اسناد اصلی با مدیریت تنظیمات شخصی کتابخانه ها، پوشه ها و اسناد آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آشنایی با Delve
 • نحوه کارکرد Delve
 • صفحه اصلی Delve
 • کارت های محتوا
 • افزودن محتوا به Delve
 • کار با یک حساب جدید
 • افزودن آیتم ها به Delve از OneDrive
 • افزودن آیتم ها به Delve از SharePoint
 • سازماندهی محتوا Delve
 • سازماندهی محتوا با Boards
 • سازماندهی محتوا با Favorites
 • مدیریت محتوا Delve
 • توقف اشتراک گذاری اسناد در Delve
 • اشتراک گذاری محتوا Delve
 • کار با همکاران در Delve
 • استفاده از اپلیکیشن موبایل Delve
 • و غیره
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
SharePoint at Work: Using Delve with SharePoint Publisher:Pluralsight Author:Bill Kulterman Duration:1h 49m Level:Beginner

This course will teach you how Delve can make tasks easier by surfacing your recent content, as well as that of your co-workers, in one central location.
Office 365, SharePoint, and OneDrive make it easy to create, store, and collaborate on projects whether
on your, own or with colleagues. However, it can be a difficult task to keep track of everything you’re
working on. In this course, SharePoint at Work: Using Delve with SharePoint, you will learn how Delve
can help you find and retrieve your most recent content, as well as the content of your colleagues. Delve
can also help you connect to, and learn more about, your co-workers. First, you will learn about the Office Graph and how Delve uses it to connect you to content and colleagues. Then, you will see how content is added to Delve and the various ways it surfaces relevant content for you. Next, you learn how to organize content in Delve by creating and using Boards and Favorites. Finally, you will discover how to protect certain documents from being surfaced in Delve to those who shouldn’t have access to them, by managing privacy settings of libraries, folders, and documents. When you’re finished with this course, you will understand how Delve works, and how it can help you to
find, retrieve, and organize all of your content throughout your Office 365 SharePoint, and OneDrive,
and how to share content with colleagues, and keep sensitive content private.
Course Overview
1m 36s
Course Overview
1m 36s
Getting Familiar with Delve
22m 39s
Overview
0m 50s
How Delve Works
2m 36s
The Delve Homepage
4m 51s
The Delve Me Tab
6m 49s
Content Cards
5m 3s
Summary
2m 28s
Adding Content to Delve
18m 57s
Overview
2m 2s
Working with a New Account
3m 56s
Adding Items to Delve from OneDrive
5m 19s
Adding Items to Delve from SharePoint
5m 4s
Summary
2m 34s
Organizing Delve Content
17m 48s
Overview
0m 51s
Organizing Content with Boards
5m 4s
Organizing Content with Favorites
2m 44s
Keep SharePoint Documents out of Delve
7m 45s
Summary
1m 22s
Managing Delve Content
25m 49s
Overview
1m 10s
Viewing Privacy Settings
5m 2s
Changing Permissions
5m 33s
Stop Sharing Documents in Delve
5m 54s
Sharing Delve Content
5m 8s
Summary
2m 59s
Working with Colleagues in Delve
11m 19s
Overview
0m 44s
Learning About Your Colleagues with Delve
5m 32s
Finding Subject Matter Experts with Delve
4m 0s
Summary
1m 1s
Using the Delve Mobile App
10m 55s
Using the Delve Mobile App
6m 9s
Course Summary
4m 46s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 358.0MB Pluralsight SharePoint at Work Using Delve with SharePoint_git.ir.rar