نرم افزارهای آفیس 365، شیرپوینت و OneDrive، ایجاد، ذخیره سازی و همکاری در پروژه ها چه به طور شخصی و چه گروهی را آسان می سازد. در این دوره با بررسی Office Graph، نحوه استفاده از Office Graph توسط Delve برای اتصال شما به محتوا و همکاران، نحوه افزودن محتوا به Delve، نحوه سازماندهی محتوا در Delve  با ایجاد و استفاده از Boards و Favorites، نحوه حفاظت از اسناد اصلی با مدیریت تنظیمات شخصی کتابخانه ها، پوشه ها و اسناد آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آشنایی با Delve
 • نحوه کارکرد Delve
 • صفحه اصلی Delve
 • کارت های محتوا
 • افزودن محتوا به Delve
 • کار با یک حساب جدید
 • افزودن آیتم ها به Delve از OneDrive
 • افزودن آیتم ها به Delve از SharePoint
 • سازماندهی محتوا Delve
 • سازماندهی محتوا با Boards
 • سازماندهی محتوا با Favorites
 • مدیریت محتوا Delve
 • توقف اشتراک گذاری اسناد در Delve
 • اشتراک گذاری محتوا Delve
 • کار با همکاران در Delve
 • استفاده از اپلیکیشن موبایل Delve
 • و غیره