Pluralsight_Software_Troubleshooting_for_CompTIA_APlus_(220-902)

این دوره نحوه عیب یابی نرم افزار را برای گواهینامه CompTIA A+ 220-902 مورد بحث قرار می دهد. این سری پنجم از مجموعه آموزشی CompTIA A+ 220-902 می باشد. در این آموزش تصویری عیب یابی کامپیوتر ، کار با نرم افزارهای ریکاوری ، مقابله با کدهای مخرب ، حذف کدهای مخرب و تست و اشکال زدایی برنامه را می آموزید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه عیب یابی کامپیوتر
 • عیب یابی CompTIA
 • کار با ابزارهای عیب یابی قسمت 1
 • کار با ابزارهای عیب یابی قسمت 2
 • افزایش امنیت نرم افزار
 • نحوه توقف فرآیندها
 • روند حذف پردازش ها
 • کار با ابزار Sysinternals
 • عیب یابی نرم افزارهای موبایل
 • مقابله با کدهای مخرب
 • حذف کدهای مخرب
 • تنظیم دستگاه تلفن همراه
 • نحوه پیکربندی سیستم
 • افزایش امنیت سیستم عامل
 • تست و اشکال زدایی سیستم
 • و…

عنوان دوره: Pluralsight Software Troubleshooting for CompTIA A+ (220-902)
سطح: مقدماتی
مدت زمان: 2 ساعت و 28 دقیقه
نویسنده: Tim Warner


توضیحات:

Pluralsight Software Troubleshooting for CompTIA A+ (220-902)

Tim Warner
Beginner
2h 28m

This course covers every objective from the Software Troubleshooting domain of the CompTIA A+ 220-902 certification exam.
This course covers every objective from the Software Troubleshooting domain of the CompTIA A+ 220-902 certification exam. This is the fifth course in a series of six courses to prepare you for the CompTIA A+ 220-902 certification exam.

Troubleshooting PC OS Problems
42m 23s
Overview
3m 34s
Meanwhile, in the Real World
1m 9s
The CompTIA Troubleshooting Model
5m 22s
Common Symptoms and Resolutions, Part One
5m 15s
Common Symptoms and Resolutions, Part Two
9m 59s
Common Symptoms and Resolutions, Part Three
2m 16s
Troubleshooting Tools
5m 53s
Demo: Legacy Software Troubleshooting Tools
5m 32s
Back in the Real World
1m 5s
Homework
0m 35s
For Further Learning
0m 57s
Summary
0m 41s
Troubleshooting PC Security Issues
41m 35s
Overview
1m 48s
Meanwhile, in the Real World
0m 44s
Common Symptoms and Resolutions, Part One
7m 10s
Common Symptoms and Resolutions, Part Two
3m 5s
Stopping Rogue Processes
1m 25s
Common Symptoms and Resolutions, Part Three
5m 3s
Troubleshooting Tools
4m 23s
CompTIA Malware Removal Process
3m 6s
Demo 1: Sysinternals Tools
4m 14s
Demo 2: DaRT Environment
6m 41s
Back in the Real World
0m 53s
Homework
0m 58s
For Further Learning
0m 50s
Summary
1m 8s
Troubleshooting Mobile OS and App Issues
33m 3s
Overview
1m 48s
Meanwhile, in the Real World
0m 44s
Common Symptoms and Resolutions, Part 1
5m 35s
Common Symptoms and Resolutions, Part 2
7m 24s
Common Symptoms and Resolutions, Part 3
2m 38s
Demo 1: Restarting and Resetting a Mobile Device
3m 46s
Demo 2: Adjusting Mobile Device Configuration Settings
3m 37s
Demo 3: Touring iFixit.com
4m 24s
Back in the Real World
0m 31s
Homework
0m 44s
For Further Learning
0m 51s
Summary
0m 56s
Troubleshooting Mobile OS Security Issues
31m 38s
Overview
2m 2s
Meanwhile, in the Real World
0m 58s
Common Symptoms and Resolutions, Part 1
9m 5s
Common Symptoms and Resolutions, Part 2
5m 38s
Troubleshooting Tools, Part 1
5m 2s
Troubleshooting Tools, Part 2
2m 54s
Cloud Backup and Restore
3m 29s
Back in the Real World
0m 54s
Summary
1m 33s