از آنجایی که محصولات مصرفی، طبیعتا بیشتر و بیشتر الکترومکانیکی می شوند، بسیار مهم است که بتوانیم طرح های الکتریکی و مکانیکی را در محصولات ادغام کنیم. این دوره، به مهندسان و طراحان محصول کمک می کند تا با ابزارهای طراحی SOLIDWORKS به ویژه در طرح های الکترومکانیکی آشنا شوند.

نرم افزار مورد نیاز: SOLIDWORKS 2017

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • طراحی محصولات مصرفی با SOLIDWORKS
 • طراحی نقشه ها
 • طراحی اشکال اصلی
 • استفاده از Surfacing
 • ابزارهای طراحی و طراحی پلاستیک
 • تحلیل پیش نویس
 • فرمان و تجزیه ضخامت شل
 • استفاده از Ribs
 • برجسته سازی
 • Assembly الکترومکانیکی
 • ایمپورت و وارد کردن PCB
 • چسباندن سخت افزار با استفاده از جعبه ابزار
 • مسیریابی سیم
 • خروجی های نهایی
 • View
 • طراحی فایل
 • مصالح و مواد
 • اکسپورت نهایی فایل