الگوهای کامپوننت سالیدورکس می تواند زمان طراحی شما را کاهش دهد و به شما کمک کند سریعتر کار کنید. در این دوره با نحوه استفاده از ویژگی های الگوی قدرتمند در SOLIDWORKS، کاهش زمان کار با Chain Component Pattern و غیره آشنا می شوید. پس از اتمام این دوره، خواهید دید که این ویژگی ها زندگی شما را ساده تر می کند، وقت آن است که از آنها استفاده کنید.

نرم افزار مورد نیاز: SOLIDWORKS.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • الگوهای رایج – الگوهای کامپوننت Mirror، دایره ای و خطی
 • الگوهای کامپوننت خطی – مبانی
 • الگوهای کامپوننت خطی – چند جهت
 • الگوهای کامپوننت خطی – چرخش Instances
 • لگوهای کامپوننت دایره ای
 • الگوهای کامپوننت Mirror – مبانی
 • الگوهای کامپوننت Mirror – ایجاد Opposite Hand Part
 • الگوهای کامپوننت الگو محور
 • الگوهای کامپوننت الگو محور – مبانی
 • الگوهای کامپوننت الگو محور – چه زمان کار نمی کند
 • الگوهای کامپوننت Sketch محور
 • الگوهای کامپوننت Sketch محور  – مبانی
 • الگوهای کامپوننت Sketch محور  – نکات و ترفندها
 • الگوهای کامپوننت پیشرفته
 • الگوهای کامپوننت پیشرفته – مبانی
 • الگوهای کامپوننت پیشرفته – جزئیات کامل
 • الگوهای کامپوننت زنجیره ای – مبانی
 • الگوهای کامپوننت زنجیره ای – ویژگی های دیگر و جمع بندی