پایگاه داده های رابطه ای مانند SQL Server سیستم های پیچیده و قدرتمندی هستند که برای استفاده بهینه از آنها باید آنها را یاد بگیرید. در این دوره با نحوه کارکرد SQL Server، نحوه فکر کردن مانند SQL، نحوه  تشخیص مشکلات عملکرد و حل این مشکلات در SQL و نحوه انتخاب بین SQL و NoSQL اشنا می شوید. آیا NoSQL ارزش تغییر را دارد؟ شما باید استدلال های لازم را برای تصمیم گیری داشته باشید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مقایسه های زبان های اخباری و دستوری
 • بهبود کد سی شارپ با افزونه های اخباری
 • درک برنامه نویسی Stateful و Stateless
 • چرا ایجاد تئوری مهم است؟
 • ایا پایگاه داده SQL فقط Store است؟
 • معرفی ماژول
 • SQL Server متشکل است از؟
 • تحلیل عملکرد در یک طرف پایگاه داده
 • درک Entity Framework
 • تحلیل کد Entity Framework
 • NoSQL چیست؟
 • درک مدل داده NoSQL
 • نگاهی به MongoDB
 • آیا می توانید عملکردهای قابل پیش بینی از SQL Server دریافت کنید؟
 • استفاده از SQL Query Stress
 • بهره وری از RML Utilities
 • و غیره