در هسته هر پروژه، همیشه تست گسترده ای وجود دارد. در این دوره با مزایای TDD (توسعه مبتنی بر تست)، ایجاد اپلکیشن های TDD با فریمورک تست JUnit 5، توسعه اپلیکیشن TDD، استفاده از آبجکت های mock با JUnit 5، اپلیکیشن non-TDD، ادغام JUnit5 در گردش کار آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی TDD و JUnit5
 • پوشش کد
 • معماری JUnit 5
 • اپلیکیشن مدیریت Flights
 • اضافه کردن ویژگی های جدید به برنامه با استفاده از TDD و JUnit 5
 • از JUnit 5 بیشتر استفاده کنید
 • افزودن Premium Flight
 • TDD با ادغام JUnit 5 با Mockito
 • مقدمه ای بر ادغام
 • پیاده سازی Air Conditioning Functionality
 • پیاده سازی قابلیت دسترسی به پایگاه داده
 • پیاده سازی قابلیت آمار