پیشنهاد فرادرس

برنامه نویسی آزمون محور در #F

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش اف شارپ

pluralsight-test-driven-development-with-f

در این آموزش تصویری با برنامه نویسی آزمون محور (Test-Driven) در #F آشنا می شوید. توسعه آزمون محور (TDD) و #F برای طراحی و تست پذیری بهتر استفاده می شود. نوشتن آزمون برای اولین بار در #F منجر به ساخت یک سیستم کوچک با توابع خاص شده است. در این دوره، شما در مورد برخی از مشکلات مرتبط با توسعه Test-Driven و نحوه کار در اف شارپ آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • کار با TDD
 • کار با ماژول  ها
 • خسارت ناشی از تست
 • استفاده از OOP و FP
 • اموزش برنامه نویسی تابعی
 • کار با عملکرد TDD
 • اعتبار سنجی داده های ورودی
 • آشنایی با قانون کسب و کار
 • مدیریت خطا ها
 • دسترسی به داده های TDD
 • پیاده سازی دسترسی به داده ها
 • کار با آزمون های مبتنی بر خواص
 • و...

عنوان دوره: #Pluralsight Test-Driven Development with F سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 17 دقیقه نویسنده: Mark Seemann

توضیحات:

Learn how the intersection between Test-Driven Development and F# presents opportunities for better design and better testability.
In this course, you'll learn about some of the problems associated with mainstream Test-driven Development (TDD), and how working in F# enables you to use TDD without compromising the design of your code. You'll learn how to write tests first in F#, how to build a complete system out of small, isolated functions, and finally see how to express test cases as properties instead of examples.

The State of TDD 25:38 Introduction 2:49 Module 1 Overview 0:34 Problem Statement 1:17 Demo Introduction: Transaction Script 0:54 Demo: Transaction Script 5:33 Demo Recap: Transaction Script 0:46 Test-induced Damage 0:27 Demo Introduction: Test-induced Damage 0:36 Demo: Test-induced Damage 10:55 Demo Recap: Test-induced Damage 1:00 Summary 0:41 From OOP to FP 23:52 Introduction 0:39 Fewer Mocks with Functional Programming 2:33 Demo Introduction: From OO to FP 0:54 Demo: From OO to FP 18:35 Demo Recap: From OO to FP 0:39 Summary 0:30 Functional TDD 41:03 Introduction 1:06 Demo Introduction: Validation 0:48 Demo: Validation 16:21 Demo Recap: Validation 0:44 Demo Introduction: Business Rule 0:24 Demo: Business Rule 16:40 Demo Recap: Business Rule 0:46 Isolation 3:09 Summary 1:00 Putting It All Together 47:17 Introduction 0:51 Outside-in and Back 1:07 Demo Introduction: Error Handling 0:29 Demo: Error Handling 8:56 Demo Recap: Error Handling 0:40 Remaining Building Blocks 2:08 Data Access TDD 0:51 Demo Introduction: Data Access Implementation 0:36 Demo: Data Access Implementation 3:10 Demo Recap: Data Access Implementation 0:25 Some Assembly Required 0:32 Demo Introduction: Composition 0:50 Demo: Composition 8:17 Demo Recap: Composition 0:32 Devil's Advocate 2:07 Demo Introduction: Property-based Tests 0:22 Demo: Property-based Tests 13:56 Demo Recap: Property-based Tests 0:39 Summary 0:40

حجم فایل: 436MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Test-Driven Development with FSharp

پیشنهاد فرادرس