پیشنهاد فرادرس

برنامه نویسی مبتنی بر تست Rails با RSpec ، Capybara و Cucumber

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، تست نرم افزار ، آموزش RSpec ، آموزش Cucumber

pluralsight-test-driven-rails-with-rspec-capybara-and-cucumber

با مشاهده این دوره ی آموزشی برنامه نویسی مبتنی بر تست یا همان Test-Driven Development برنامه های Rails را از ابتدا تا سطح حرفه ای یاد می گیرید.

در این فرایند با RSpec، Cucumber و Capybara آشنا شده و استفاده از آن ها را در عمل یاد می گیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • پیش نیازهای این دوره
 • قرمز - سبز - پیرایش نسخه ی نمایشی
 • ساختار آزمون
 • بازی بولینگ بازی کاتا – قوانین
 • انواع مختلف آزمون
 • آزمون پذیرش
 • راه اندازی کاربرد آهن
 • تنظیمات ویژگی ها: مسیر
 • صفحه شی الگو
 • تست بر حسب نوری
 • مسئولیت کنترل
 • تست جدید و نشان دادن عملیات
 • تست درست عمل
 • صفحه اول تست و ویرایش عملیات
 • به روز رسانی آزمون و نابود کردن عملیات
 • احراز هویت آزمون
 • مجوز آزمون
 • مدل های تست
 • امکان سنجی آزمون
 • تزریق وابستگی
 • تست ایمیل
 • تست آپلود فایل
 • تست های شخص ثالث API
 • تست API
 • تست درایو ویژگی های کامل
 • و ...

عنوان دوره: Pluralsight Test-driven Rails with RSpec Capybara and Cucumber

مدت دوره: 4 ساعت و 47 دقیقه

نویسنده: Rem Zolotykh

توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/test-driven-rails-rspec-capybara-cucumber
Pluralsight Test-driven Rails with RSpec Capybara and Cucumber

Rem Zolotykh 4h 37m Intermediate

Learn how to test-drive your Rails application from scratch. This course covers everything you need to start your TDD journey.

Introduction 3m 35s Course Overview 2m 35s Course Prerequisites 1m 0s TDD 101 51m 58s Overview 0m 48s Red - Green - Refactor 4m 15s Red - Green - Refactor Demo 7m 11s Test Structure 1m 25s RSpec 101 12m 15s Bowling Game Kata - Rules 5m 2s Bowling Game Kata - Demo 16m 3s Bowling Game Kata - Lessons Learned 1m 23s Different Types of Tests 3m 0s Summary 0m 31s Acceptance Tests 51m 48s Introduction 0m 44s Rails Application Setup 7m 8s First Feature Spec: Happy Path 15m 50s First Feature Spec: Sad Path 2m 59s Page Object Pattern 4m 20s Factory Girl 10m 55s Cucumber Intro 3m 20s Cucumber Demo 5m 34s Summary 0m 55s Controllers Tests 49m 5s Overview 0m 32s Controller's Responsibilities 2m 17s Test New and Show Actions 6m 11s Test Create Action 6m 33s Test Index and Edit Actions 4m 56s Test Update and Destroy Actions 8m 9s Install and Setup Devise gem 2m 56s Test Authentication 5m 12s Test Authorization 11m 34s Summary 0m 41s Models Tests 21m 48s Overview 0m 45s Model's Responsibilities 1m 6s Test Validations 6m 10s Test Associations and Use Shoulda-matchers Gem 6m 18s Test Instance Methods 2m 37s Test DB Queries 4m 19s Summary 0m 30s Testing in Isolation 34m 7s Overview 0m 57s Dependency Injection, Stubs, and Mocks 4m 24s Non-rails Demo 10m 7s Testing Controller in Isolation (Part 1) 12m 38s Testing Controller in Isolation (Part 2) 5m 24s Summary 0m 35s Testing Other Cases 33m 35s Overview 0m 48s Testing Email 8m 41s Testing File Upload 5m 39s Testing Third-party API 7m 44s Testing Your Own API 10m 6s Summary 0m 36s Test-drive Complete Feature 30m 3s Overview 1m 8s Feature Spec 5m 1s Encouragements Controller: New Action Spec - Part 1 6m 5s Encouragement Model 2m 10s Encouragements Controller: New Action Spec - Part 2 3m 58s Create Encouragement 7m 42s Finishing Touches 3m 21s Summary 0m 35s Closing Thoughts 1m 40s Closing Thoughts 1m 40s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Test-driven Rails with RSpec Capybara and Cucumber

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 565.0MB Pluralsight Test-driven Rails with RSpec Capybara and Cucumber_git.ir.rar