پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Go CLI

دسته بندی ها: آموزش GO ، آموزش طراحی وب ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

زبان Go نامی را برای خودش با در نظر گرفتن سادگی به عنوان مفهوم طراحی ایجاد کرده است. در این دوره با ابزار خط فرمان Go، بازیابی بسته های شخص ثالث، ایجاد پروژه ها، اجرای تست ها، نحوه استفاده از فرمان Go برای کامپایل اپلیکیشن های خود، تست اپلیکیشن ها از جمله پروفایل های عملکرد و مدیریت فضای کاری و کشف محیط آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • فرمان Go
  • ایجاد و اجرای برنامه ها
  • تست برنامه ها
  • استفاده از Flags تست
  • مدیریت فضای کاری
  • تعامل با محیط
  • و غیره
The Go CLI Playbook Publisher:Pluralsight Author:Mike Van Sickle Duration:2h 8m Level:Intermediate

This course introduces the Go CLI and gives a thorough overview of the functionality that it offers. You'll learn how to compile and test Go programs, manage workspaces, and explore Go’s development environment.
The Go language has made a name for itself by embracing simplicity as a core design concept. This does not just extend to the language; it touches every aspect of the Go ecosystem. This course, The Go CLI Playbook, covers many aspects of the Go command line tool which, in keeping with the Go philosophy, provides a single point of entry for all the core activities involving the language, including retrieving third party packages, building projects, and executing tests. First, you’ll learn how to use the Go command to compile your applications, both as standalone entities and as libraries that can be shared with Go and non-Go programs. Next, you’ll explore how to test applications including performance profiling. Finally, you’ll examine how to manage workspaces and explore the environment that Go is working in. By the end of this course, you'll have the necessary skills and knowledge to access the full power that the Go CLI offers.
Course Overview
1m 49s
Course Overview
1m 49s
Introduction
9m 45s
Introduction
0m 53s
The Go Command
2m 31s
Demo: The Go Command
4m 34s
Navigating This Course
1m 45s
Building and Running Programs
39m 22s
Introduction
1m 25s
Demo: The Run Command
2m 21s
Demo: The Build Command
4m 24s
Demo: The Install Command
2m 46s
Demo: Buildflags
4m 53s
Demo: Race Detection
3m 46s
Demo: Building Shared Libraries
5m 1s
Demo: Statically Linking to C Programs
4m 40s
Demo: Dynamically Link to C Programs
3m 24s
Demo: Building Plugins
4m 25s
Summary
2m 13s
Testing Programs
34m 11s
Introduction
1m 27s
Demo: Running Basic Tests
3m 33s
Demo: Using Test Flags
6m 42s
Demo: Generating Code Coverage Reports
7m 5s
Demo: Running Benchmarking Tests
4m 32s
Demo: Generating Performance Profiles
9m 29s
Summary
1m 20s
Managing Workspaces
18m 48s
Introduction
1m 2s
Demo: Cleaning Workspaces
3m 46s
Demo: Formatting Source Code
3m 45s
Demo: Vetting Source Code
2m 31s
Demo: Generating Source Code
5m 45s
Summary
1m 56s
Interacting with the Environment
24m 22s
Introduction
0m 58s
Demo: Finding Go's Version
1m 4s
Demo: Exploring Environment Settings
2m 2s
Demo: Listing Packages
4m 12s
Demo: Viewing Documentation
6m 45s
Demo: Getting Packages
3m 44s
Demo: Reporting Bugs
1m 49s
Summary
3m 44s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 330.0MB Pluralsight The Go CLI Playbook_git.ir.rar
captcha