آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش تست واحد برای توسعه بازی در یونیتی

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش تست واحد (Unit Testing)

کار کردن در یک تیم توسعه دهنده بازی، می تواند یک چالش بزرگ باشد، خصوصا اگر چیزهایی که می سازید دائما با شکست مواجه شوند؛ که نتیجه کیفیت پایین ناشی از عدم تست می باشد. در این دوره، تست Unit برای توسعه بازی در Unity و دانش پایه ای را یاد می گیرید که با آن می توانید به پروژه های Unity خود، تست Unit را بیفزایید. در ابتدا Unity Test Runner و سپس ویرایش حالت تست را یاد می گیرید. در نهایت یاد می گیرید که چگونه برای حالت play کد تست بنویسید. زمانی که این دوره را به پایان برسانید به تمامی مهارت هایی که در تست Unit برای بالا بردن کیفیت بازی های Unity نیاز دارید، مسلط خواهید بود.
نرم افزارهای مورد نیاز: Unity و Visual Studio

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Unit Testing for Game Development in Unity Author:Alexandru Dima Duration:1h 46m

Working in a game development team can be a huge challenge, especially if your builds are constantly breaking due to a lack of quality caused by no test coverage. In this course, Unit Testing for Game Development in Unity, you’ll learn foundational knowledge and gain the ability to add unit tests to your existing Unity projects. First, you’ll explore the Unity Test Runner suite. Next, you’ll discover edit mode testing. Finally, you’ll learn how to code play mode tests. When you’re finished with this course, you’ll have the unit testing skills and unit testing knowledge required to create quality Unity games. Software required: Unity and Visual Studio.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس