در آفیس 365 ابزار Office 365 Calendar وجود دارد. در این دوره با نحوه افزودن رویدادهای مختلف به تقویم، ایجاد گروه ها، دسته بندی ها، چاپ تقویم ها، کار با آپشن های پیشرفته آشنا می شوید.

سرفصل:

 • استفاده از Office 365 Calendar
 • شروع کار
 • افزودن رویداد Calendar
 • افزودن رویداد All-day
 • ایجاد قرار ملاقات
 • اشتراک گذاری تقویم
 • افزودن تقویم های اضافی
 • ایجاد گروه ها
 • ایجاد دسته بندی ها
 • چاپ تقویم ها
 • کار با آپشن های پیشرفته