گروه های Office 365 یک فضای کاری مشترک برای ایمیل، مکالمات، فایل ها و رویدادهایی که اعضای یک گروه می توانند به طور موثر ارتباط برقرار و همکاری کنند فراهم می کند. با استفاده از گروه های آفیس 365، می آموزید که چگونه ویژگی های یک گروه را ایجاد و ناوبری کنید. همچنین با اضافه کردن اعضا به صورت دستی یا از طریق دعوت نامه، ادغام ایمیل و کار با فایل ها و تقویم و غیره آشنا می شود.

سرفصل:

 • استفاده از گروه های آفیس 365
 • شروع کار: ایجاد یک گروه
 • ناوبری یک گروه
 • پیوستن به یک گروه
 • افزودن اعضا
 • ویرایش تنظیمات گروه
 • دعوت دیگران
 • ایمیل در یک فضای کاری
 • ایمیل از صندوق پستی شما
 • کار با فایل ها
 • کار با تقویم
 • مدیریت تسک با Planner
 • یادداشت برداری در Notebook
 • مشاهده SharePoint Team Site
 • ایجاد یک تیم
 • کار با برنامه موبایل