پیشنهاد فرادرس

کار با ابزار های داده Visual Studio برای توسعه دهندگان

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، نرم افزار ها ، پایگاه داده ، ویژوال استودیو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

pluralsight-visual-studio-data-tools-for-developers

در این آموزش تصویری با ابزار های داده Visual Studio آشنا می شوید. این دوره شامل ابزار های موجود برای توسعه دهندگان در Visual Studio می باشد. این ابزار برای کار با SQL Server مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه می آموزید که چگونه می توان پایگاه داده را از داخل Visual Studio تغییر داد. این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • مدیریت اشیاء SQL Server
 • کار با پایگاه داده و جداول آن
 • کار با داده ها
 • مدیریت اسکریپت با پایگاه داده
 • آموزش اسکریپت نویسی
 • اتصال پایگاه داده
 • ایجاد یک پایگاه داده جدید
 • DACPAC چیست؟
 • نحوه استقرار با DACPAC
 • ایجاد درج اسکریپت ها
 • ادغام اسکریپت ها
 • کار با گزینه های منو SQL
 • نحوه مقایسه داده ها
 • نحوه فاکتورگیری
 • آموزش تست واحد
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Visual Studio Data Tools for Developers سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 17 دقیقه نویسنده: Deborah Kurataتوضیحات:

This course covers the data tools available for developers within Visual Studio.
Do you work with a database as part of your development tasks? This course covers the data tools available for developers within Visual Studio. These tools, called SQL Server Data Tools (SSDT) allow you to perform database tasks, create and manage database scripts, and easily deploy database changes all from within Visual Studio. Enjoy!

Introduction 5:09 Introduction 5:09 Managing SQL Server Objects from Visual Studio 40:33 Introduction 2:33 Connecting and Exploring 6:35 Databases and Tables 13:08 Stored Procedures 13:09 Data 4:23 Summary 0:43 Managing Scripts with a Database Project 29:24 Introduction 5:35 Creating a Database Project 4:55 Importing a Database 4:43 Editing Scripts 7:10 Setting Project Settings 5:40 Summary 1:18 Publishing Database Scripts 43:01 Introduction 7:36 Publishing to a Connected Database 6:31 Using a Publish Profile 6:51 Creating a New Database 3:06 What is a DACPAC? 5:36 Deploying with a DACPAC 10:05 Summary 3:13 Scripting Data 29:30 Introduction 0:53 Creating Insert Scripts 7:11 Defining a Post-Deployment Script 10:21 Using Merge Scripts 9:34 Summary 1:30 Working with the SQL Menu Options 30:13 Introduction 2:13 Schema Comparison 9:40 Data Comparison 5:42 Query 10:08 Summary 2:28 Final Words 19:24 Introduction 1:00 Refactoring 4:01 Unit Testing 11:04 Summary 3:17

حجم فایل: 589MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Visual Studio Data Tools for Developers

پیشنهاد فرادرس