پیشنهاد فرادرس

دوره Windows Server 2012 R2 (70-411) Configure Network Services

دسته بندی ها: آموزش شبکه ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ویندوز سرور

pluralsight-windows-server-2012-r2-70-411-configure-network-services

در این آموزش تصویری با مباحث Windows Server 2012 R2 (70-411) Configure Network Services آشنا می شوید. این دوره سوم از هفت دوره است که تحت پوشش Microsoft's 70-411 R2 exam معرفی شده و برای پیکربندی سرویس های شبکه مانند پیکربندی DNS ، پیکربندی رکوردهای DNS، پیکربندی VPN و مسیریابی شبکه با دسترسی مستقیم ارائه شده است.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • پیکربندی DNS Zones
 • پیکربندی اولیه و ثانویه Zones
 • پیکربندی شرطی برای انتقال
 • کار با ماژول  ها
 • پیکربندی DNS
 • کار با انواع DNS
 • جستجو برای DNS
 • پیکربندی VPN و مسیریابی آن
 • پیکربندی تنظیمات VPN
 • بررسی پروتکل VPN
 • پیکربندی امنیت RRAS
 • پیکربندی مسیریابی
 • کار با Proxy در Passthrough
 • انتشار و دسترسی به برنامه کاربردی وب
 • پیکربندی دسترسی مستقیم
 • پیکربندی DNS برای دسترسی مستقیم
 • تنظیمات اختیاری
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Windows Server 2012 R2 (70-411) Configure Network Services سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 20 دقیقه نویسنده: Greg Shields

توضیحات:

This course is the third in a Learning Path of seven courses that cover Microsoft's 70-411 R2 exam. It explores how to configure DNS zones, configure DNS records, configure VPN and routing, and configure Direct Access.
This course updates Pluralsight's 70-411 Learning Path to include content relevant to Windows Server 2012 R2. In this course, you'll learn how to configure primary and secondary zones, zone transfer settings, notify settings, zone delegation, conditional forwarders, zone and conditional forward storage in Active Directory, stub zones, and create and configure DNS Resource Records, including A, AAAA, PTR, SOA, NS, SRV, CNAME, and MX records. You'll also learn to configure round robin, secure dynamic updates, zone scavenging, install and configure the Remote Access role, configure VPN settings, remote dial-in settings for users, routing, implement Network Address Translation (NAT) and configure Web Application proxy in passthrough mode. Finally you will learn to implement server requirements, configure DNS for Direct Access, configure record options, including Time To Live and weight, and configure certificates for Direct Access, as well as implement client configuration. Please see http://blog.pluralsight.com/learning-path-administering-windows-server-2012-and-r2-70-411-exam for other courses in this series.

Introduction 6:25 Introduction 6:25 Configure DNS Zones 36:55 Introduction 2:25 Configure Primary and Secondary Zones 8:22 Configure Zone Transfer Settings 3:32 Configure Notify Settings 0:54 Configure Zone Delegation 3:25 Configure Conditional Forwarders 3:38 Configure Forwarders 3:36 Configure Zone & Conditional Forward Storage in Active Directory 5:16 Configure Stub Zones 3:33 What This Module Covered 2:09 Configure DNS Records 39:10 Introduction 2:14 Types of DNS Resource Records 4:42 Create and Configure DNS Resource Records 8:47 Querying for DNS Resource Records 6:11 Configure Record Options, Including Time To Live and Weight 3:40 Configure Round Robin 2:58 Configure Secure Dynamic Updates 1:08 Configure Zone Scavenging 7:51 What This Module Covered 1:36 Configure VPN and Routing 1:13:49 Introduction 3:26 Prepare for the Remote Access Role 4:36 Install and Configure the Remote Access Role 1:28 Configure VPN Settings 6:13 Enable NPS Policy and Connect Clients 4:50 Exploring VPN Authentication Methods 7:13 Exploring VPN Protocols 4:35 Configure RRAS Certificates 6:42 Configure RRAS Security 2:59 Configure Remote Dial-in Settings for Users 3:53 Implement Network Address Translation 4:05 Configure Routing 4:27 Configure Web Application Proxy in Passthrough Mode 11:45 Publish and Access a Web Application 5:19 What This Module Covered 2:12 Configure Direct Access 54:03 Introduction 4:36 Implement Server Requirements 4:56 Configure DNS for Direct Access 3:21 Configure Certificates for Direct Access 2:12 Prepare for Direct Access 3:02 Configure the Enable Direct Access Wizard 15:52 Implement Client Configuration 10:07 Additional Optional Configurations 7:14 What This Module Covered 2:38

حجم فایل: 379MB

Pluralsight Windows Server 2012 R2 (70-411) Configure Network Services

پیشنهاد فرادرس

captcha