مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش شبکه های سیسکو (Cisco Networking)

دسته بندی ها: آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های Skillshare ، آموزش سیسکو (Cisco)

این دوره از تعداد زیادی آزمایشگاه تشکیل شده است که برای دانشجویان، تمرین های عملی جهت کسب مهارت، در زمینه موضوعات اصلی مسیریابی و سوییچینگ آزمون مدرک CCNA 200-125، فراهم آورد.
این دوره مهمترین مباحث آزمون را پوشش می دهد و با ارائه سناریو های دنیای واقعی، به دانشجویان کمک می کند تا پایه ای برای شروع کار خود در زمینه شبکه ایجاد کنند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cisco Networking Crash Course Publisher:Skillshare Author:Lazaro Diaz Duration:11 Videos (2h 43m)

This course is made up of plenty of labs that will give the student the practice needed to be proficient in the main topics that pertains to Routing and Switching for the CCNA certification (200-125) exam.
This is the meat & potatoes of the exam and it will help those in real world scenarios giving the student the foundation needed to start their job in the Networking field.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس